Jalostus

pups-and-kids

Saksanpaimenkoira on maailman yleisin koirarotu. Rotumääritelmä kertoo, millainen saksanpaimenkoiran tulisi olla. Jokainen uusi pentue on rodunjalostusta.

Jotta rotu pysyisi yhtenäisenä sekä käyttöominaisuuksiltaan että ulkonäöltään, rotujärjestöt pyrkivät asettamaan jalostukselle rajoituksia ja suosituksia. Suositukset ja rajoitukset kerrotaan vähintään 5 vuoden välein päivitettävässä jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO 2014-2018). Saksanpaimenkoiralla on myös voimassa oleva perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA-ohje). Tällä hetkellä ohjelmassa on vastustamisen kohteena lonkka- ja kyynärnivelen dysplasia. Lonkkien,kyynärien ja selän LTV osalta yhdistelmän kummankin osapuolen tulee olla kuvattu ja kuvaustuloksesta Kennelliiton lausunto. Lonkissa yhdistelmällä tulee lisäksi olla riittävän korkea indeksiluku, vanhempien yhteenlaskettu indeksi jaettuna kahdella vähintään 101.Kennelliiton suositusten mukaisesti LTV 1-4 tulisi yhdistää LTV 0 kanssa.

Saksanpaimenkoiraliitossa näitä rajoituksia ja suosituksia koordinoi jalostustoimikunta. 

Saksanpaimenkoiraliiton tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa koirakannasta jalostustarkastettaisiin. Tarkastus kertoo niin koiran ulkomuodosta kuin käyttöominaisuuksistakin. Tarkastuksen läpäisee vain terve, rotumääritelmän mukainen koulutettu koira. 

Ilmoittautumiset tapahtumiin