Jalostustarkastus

Jalostustarkastus on koiran sen astisen elämän tärkein tapahtuma. Näin sanotaan rodun kotimaassa Saksassa. Suomessa jalostustarkastus ei vielä ihan tuollaista asemaa ole saavuttanut mutta sen eteen tehdään koko ajan töitä. Jalostustarkastuksessa koirasta tehdään yksityiskohtainen kuvaus rakenteen osalta. Se mitataan ja punnitaan, muutenkin koira käydään yksityiskohtaisesti läpi ja kaikki kirjataan ylös.

Koira on mahdollista tarkastaa SPL-jalostustarkastuksessa tai Saksassa käytössä olevalla D-tarkastuksella.

Molemmissa tarkastuksissa rakenne kuvataan yksityiskohtaisesti ja SPL-tarkastuksen tiedot ovat kaikkien luettavissa liiton sivuilla jopa reaaliaisesti.

Molemmissa tarkastuksissa arvioidaan myös luonneosiot ja annetaan koiralle arvio viettiominaisuuksista, itsevarmuudesta ja kuormitettavuudesta (VIK). D-tarkastuksen luonneosion kuvaus ei ole niin yksityiskohtainen kuin SPL-tarkastuksen, siinä on VIK eriteltynä hyökkäyskäyttäytymisen, otetyöskentelyn, vartiointivaiheen ja viettikäyttäyttymisen osalta.

Molemmissa tarkastuksissa on kokeisiin nähden jopa kuormittavampi liike, piilosta hyökkäys sekä liikkuvan avustajan kiinniotto. SPL-tarkastuksessa lisäksi piilolla haukkuminen ja uudelleen hyökkäys kiinnioton jälkeen.

Molemmissa tarkastuksissa aluksi arvostellaan olemus. SPL-tarkastuksessa myös käyttäytyminen yksityiskohtaisesti sekä suhtautuminen liukkaaseen alustaan. Ampumakoe kuuluu molempiin tarkastuksiin.

SPL-tarkastus järjestetään erillisenä tapapahtumana D tarkastukset useimmiten näyttelyiden yhteydessä.

SPL-jalostustarkastus on joko hyväksytty, keskeytetty tai hylätty.

D tarkastuksessa:

 D 1 Koira on saavuttanut VIK arvosanan erinomainen ja se edustaa rakenteeltaan/ulkomuodoltaan vähintään arvosanaa erittäin hyvä (SG)

  • D 2 Koira on saavuttanut VIK arvosanan olemassa oleva ja se edustaa rakenteeltaan/ulkomuodoltaan vähintään arvosanaa hyvä (G)

Suoritettu D jalostustarkastus on ensimmäisellä kerralla voimassa tarkastusvuotta seuraavat kaksi vuotta ja viimeisenä näistä koira voidaan uudelleentarkastaa. Uudelleentarkastus on voimassa koiran eliniän.