Jalostustoimikunnan vastaus- kasvattajapäivät, arviointi

Saksanpaimenkoiraliiton toimikuntien tiedotteet
Vastaa Viestiin
Keijo Kodis
Viestit: 44
Liittynyt: 08 Joulu 2007 19:31

Jalostustoimikunnan vastaus- kasvattajapäivät, arviointi

Viesti Kirjoittaja Keijo Kodis » 13 Heinä 2011 15:52

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO ry KOKOUS 5/11
Jalostustoimikunta
Aika: 13.7.2011 Klo. 09:00
Paikka: Winnova Martinmäen toimipiste
Osanottajat: Keijo Kodis (puhelin- ja sähköpostiyhteyden avulla)
Matti Saarivuori
Aulis Koistinen (pj.)
KOKOUSPÖYTÄKIRJA:
SPL:n hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Hirvioja on pyytänyt keskiviikkona 6.7.2011 klo 19.53 SPL:n internetsivuston keskustelupalstan kohdassa ”sähköiset päätökset” kannanottoa jalostustoimikunnan ”muistiosta 4.11” 14.7.2011 mennessä seuraaviin asioihin:
Kohta 1. ” Esitän: Jalostustoimikunna on noudatettava hallituksen päätöstä, koskien kasvattajapäivien luennoitsijoita Ecker ja Wiren. Liiton varojen ja niemenkäyttö hallituksen päätöksen vastaisesti kielletään. Odotamme uutta esitystä Eckerin tilalle ja Tommy Wiren poistetaan hallituksen päätöksen mukaisesti.”
” Perusteluna: RSV 2000 liitosta on ollut luennoitsijoita v. 2010 ja 2009 kasvattajapäivillä, Ecker ollut ollut jo aikaisemmin Lahden kasvattajapäivllä ( tää on muistikuva), H Raiser esitellyt ominasuusarviointia Helsingissä. Nyt olisi aika esittää Eckerin tilalle joku muu jotta saadaan laajempaa näkemystä ja mielipidettä. Tommy Wirenin kohdalla hallitus on päättänyt että luovutusiästälähtien projektiin ei enään lisärahoitusta anneta, sekä toimikunta omassa pöytäkirjassaan kohdassa 3. seuraavaa
Hallituksen pöytäkirjan 2/2011 päätöksen 8.3.1.1 mukaan ”Lisäkoulutusviikonlopulle ei löydy enää taloudellisia resursseja, kehitystä jatketaan koulutusohjaajakoulutuksen sisällä”.
Jalostustoimikunta katsoo, että sillä ei ole enää tämän päätöksen jälkeen kompetenssia tehdä jatkosuunnitelmia aiheesta. Jalostustoimikunta esittää, että hallitus kääntyy koulutusohjaajakoulutuksen puoleen aiheessa.
Jalostustoimikunta pyytää tarkennusta 8.3.1.2. toimeksiantoon, jonka mukaan ”toimikunta tekee esityksen jatkosta seuraavaan kokoukseen”.
Kohta 2. ” Esitän: SPL Ominaisuusarviointien tulokset julkaistaan suomenkielistä RSV lomaketta noudattaen. Otsikon teksti muutetaan seuraavanlaiseksi:
Saksanpaimenkoiraliitto ry
Ominaisuusarviointi
”Talentsichtung” noudattaen RSV 2000 lomaketta.
Vasemmalle SPL logo otsikko sarakkeen korkuisena ja RSV:n logo oikeaan alalaitaan koko sovitetaan viitteen tekstin kokoon.
Marko Kurkinen tai Mikko Nieminen muokkaa otsikkosarakkeen yo. mukaiseksi. Ohessa liitteenä omilla taidoillani muokkaama otsikko, logot vielä puuttuu kun taito loppui.

Perustelu: Arvioinnista tulee selvästi ilmetä että se on SPL ominaisuusarviointi ja lisäksi lomakkeen lainauskin on näyttävä. RSV on hyväksynyt lomakkeen käytön ja SPL liittämisen otsikkoon.”
SPL:n hallituksen jäsenet ovat kommentoineet em. kohtia seuraavasti:
Kurkinen 7.7.11: Kohta 1 ” Puollan esitystä.”
Kohta 2 ” Puollan esitystä.”
Puurunen 7.7.11: Kohta 1 ”kannatan”
Kohta 2 ”kannatan”
Goman 8.7.11: Kohta 1 ”kannatan”
Kohta 2 ”kannatan”
Laura Koistinen 11.7.11: Kohta 1 ”kannatan”
Kohta 2 ”kannatan”

SPL:n jalostustoimikunta toteaa aluksi yleisesti kannanottonaan em. esityksiin ja niihin johtaneista menettelytavoista seuraavaa:
Osa hallituksen jäsenistä (mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja Hirvioja) kokoontui SPL:n Lehtimäen leirin yhteydessä keskiviikkona 6.7.2011 keskustelemaan ilmeisesti jalostustoimikunnan pöytäkirjasta 4/11. Ao. keskustelutilaisuuteen ei kutsuttu hallituksen jäsentä ja jalostustoimikunnan vetäjää Aulis Koistista, joka oli samaan aikaan Lehtimäen leirillä suorittamassa saksanpaimenkoirien ominaisuusarviointia.
Kyseisen keskustelutilaisuuden pohjalta on puheenjohtaja Hirvioja ilmeisesti laatinut edellä esitetyt esitykset (kohta 1 ja 2), joihin pyydetään kannanottoa.
Jalostustoimikunnan mielestä epäselvissä kysymyksissä pitäisi pyrkiä mahdollisimman avoimeen keskusteluun. SPL:n hallituksen puheenjohtajalta ja jäseniltä on ollut mielestämme yhdistyksen toimintaperiaatteiden, demokratian ja hyvien tapojen vastaista järjestää ”keskustelutilaisuus” jalostustoimikunnan toimialaan liittyvissä asioissa ilman, että jalostustoimikunnan vetäjää on kutsuttu mukaan. Jos hallituksen muilla jäsenillä on epätietoisuutta tai mielipiteitä jalostustoimikunnan toimintaa kohtaan, parhaiten asiat selviäisivät suoraan kysymällä ja asiasta keskustelemalla.
Erityisesti puheenjohtaja Hirviojan osallistuminen tällaiseen selän takana toimimiseen on erittäin arveluttavaa ja taitamatonta. Puheenjohtajan tulisi toimissaan pyrkiä rakentamaan yhteistyötä ja ylläpitämään keskustelua yhdistyksen piirissä.
SPL:n jalostustoimikunnalla on aiemmin laadittu toimintaohje, jota toimikunta noudattaa. Jalostustoimikunta toivoo saavansa jatkossa aiempaa paremman työrauhan sekä SPL:n puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten tuen tehtävänsä toteuttamiseen, jonka puheenjohtaja Hirvioja totesi SPL:n kevätkokouksen aloituspuheenvuorossaan 18.4.2011 liiton tärkeimmäksi tavoitteeksi.
SPL:n jalostustoimikunta toteaa kohtiin 1 ja 2 kannanottonaan seuraavaa:
Kohta 1:
On päivänselvä asia, että toimikunnan tulee noudattaa yhdistyksen ja hallituksen kokousten päätöksiä.
Yhdistyslain (26.5.1989/503) 31 §:n mukaan kuitenkin ”Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava sekä vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava tai yhdistyksen itsensä hyväksyttävä.”
Sekä yhdistyksen että hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon päätökset kirjataan. Myös jalostustoimikunta pitää kokouksistaan pöytäkirjaa eikä muistiota kuten Hirvioja on virheellisesti esityksensä on otsikoinut. Jalostustoimikunta totesi pöytäkirjassaan 4/11, että
”Hallituksen pöytäkirjaan 2/2011 ei ole kirjattu päätöstä Tommi Wireniä koskevassa asiassa. Syysedustajainkokouksen 30.10.2010 pöytäkirjassa (8.11.2010) ei ole mainintaa linjauksesta, johon hallitus tässä viittaa koskien Eugen Eckeriä ja RSV2000:ta.”
Jalostustoimikunta perustaa työnsä lakiin ja muihin säädöksiin sekä tosiasioihin. Koska SPL:n kokousten tai SPL:n hallituksen kokousten pöytäkirjoihin ei ole kirjattu sellaisia asioita, joihin Hirvioja esityksessään viittaa, toimikunta ei katso voivansa toimia mielivaltaisten mielipiteenilmausten pohjalta.
Hirvioja esittää kohdan 1 perusteluiksi sellaisia, osittain hänen omiin muistikuviinsa perustuvia seikkoja, joita ei jalostustoimikunnalle ole aiemmin esitetty. Näihin toimikunta toteaa seuraavaa:
Pöytäkirjassaan 4/11 toimikunta on jo todennut seuraavaa: ” Jalostustoimikunta valitsee kasvattajapäiville tiedoiltaan ja taidoiltaan parhaat mahdolliset kouluttajat riippumatta siitä, mihin järjestöön he mahdollisesti kuuluvat tai ovat kuulumatta.”
Hirvioja (tai SPL:n hallitus) ei ole esittänyt mitään asiallista perustetta Eckerin tai Wirenin vaihtamiseksi kouluttajana kasvattajapäiviltä. Asiallisia perusteita olisivat esim. huono ja asiaton käyttäytyminen, asiantuntemattomuus tai kouluttajan esittämän koulutusaiheen sopimattomuus kasvattajapäiville. Kouluttajan vaihtaminen pelkästään siitä syystä, että hän kuuluu johonkin lailliseen järjestöön, on asiatonta ja senkaltaiseen toimintaan jalostustoimikunta ei osallistu.
Hirvioja (tai SPL:n hallitus) ei ole myöskään esittänyt yhtään vaihtoehtoa kouluttajaksi tai koulutuksen aihepiireiksi.
Eugen Ecker on valittu kasvattajapäivien kouluttajaksi mm. seuraavin perustein:
Kasvattajapäivien 9.-10.10.11 osallistujien antamien palautteiden mukaan (ks. jalostustoimikunnan pöytäkirjan 4/11 liitteet) kouluttajaksi mm. toivottiin kokenutta käyttölinjaisten koirien kasvattajaa ehkä ulkomailta. Ecker on toisen polven kasvattaja ja hänen ansionsa suojelukoirakokeissa menestyneiden koirien kasvattajana ovat kiistattomat. Esim. SPL.n hallituksen puheenjohtaja Hirvioja on saavuttanut suojelun SM-mestaruuskisojen 5. sijan Oulun sm-kisoissa vuonna 2008 Eckerin kasvattamalla koiralla Irving von der Fasanerie. Hän on osallistunut ao. koiralla myös Suomen joukkueessa suojelun MM-kilpailuihin.
Wirenin poistaminen kasvattajapäivien kouluttajien joukosta perustuu ilmeisesti väärinkäsitykseen. Jalostustoimikunta on otsikoinut Wirenin aiheen tavalla, joka voi aiheuttaa väärinkäsityksiä otsikon ”Luovutusiästä lähtien” takia. Wirenin koulutusaiheen asiasisällöksi on suunniteltu ”Pentuvaiheen varhaisvaiheen koulutus, joka pohjautuu positiiviseen vahvistamiseen ja jonka avulla uusi pennun omistaja saisi koirastaan yhteiskuntakelpoisen yksilön.”
Tästä väärinkäsityksestä jalostustoimikunta kantaa oman vastuunsa, mutta toteaa samalla, että kuka tahansa (mm. Hirvioja tai muut hallituksen jäsenet) olisi saanut lisäinformaatiota aiheesta jos olisi asiaa jalostustoimikunnalta kysynyt. Jalostustoimikunnan vetäjän Aulis Koistisen kutsuminen esim. puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten ”keskustelutilaisuuteen” olisi varmasti valaissut asiaa jokaiselle aiheesta kiinnostuneelle.
Jalostustoimikunnan jäsen Keijo Kodis esitti puheenjohtaja Hirviojalle tiistaina 5.7. Lehtimäen leirillä lounaan yhteydessä, että tiistai-iltana olisi hyvä keskustella jalostustoimikunnan asioista. Hirvioja kieltäytyi keskustelutarjouksesta.
Kohta 2:
1. Jalostustoimikunta kannattaa esitystä, joka on linjassa jalostustoimikunnan jäsenen Keijo Kodiksen aiemman esittämän ehdotuksen mukaan. Jalostustoimikunta huolehtii asian käytännön järjestelyistä.

Kokouksen päättäminen
Pj. päätti kokouksen klo.11:30

Vesa Hirvioja
Viestit: 274
Liittynyt: 03 Tammi 2008 19:23

Re: Jalostustoimikunnan vastaus- kasvattajapäivät, arviointi

Viesti Kirjoittaja Vesa Hirvioja » 13 Heinä 2011 23:49

Hei Keijo

Ymmärrän täysin tuohtumuksesi. Niin minullakin ovat tunteet nousseet joskus pintaan, jos asiani ei ole menneet toivomallani ja haluamallani tavalla. Se on luonnollista silloin, kun on itsestä tärkeät asiat kyseessä.
En pidä asioiden ryöpytystä netissä mitenkään mielekkäänä. Minun on kuitenkin tähän vastattava sekä Vesa-Pekka Hirviojana ja liiton puheenjohtajana, koska pöytäkirjanne sisältö pääasiassa koskee toimiani ja toimintatapojani. Asioista voi olla ja pitääkin olla välillä erimieltä, mutta yhdistyksissä päätöksenteko tapahtuu demokraattisesti eri päätäntäelimissä yhdistyslakia, yhdistyksen sääntöjä ja sovittuja toimintatapoja noudattaen. On erittäin epäkorrektia tuoda hallituksen keskeneräisiä ja vielä päätöstä vailla olevia asioita, sisältäen hallituksen jäsenten kannanototkin, toimikuntansa pöytäkirjassa julki ja nettiin ryöpytettäväksi. Mutta kun se täällä on niin vastaan muutamaan pöytäkirjassa 5.2011 esitettyyn asiaan, joka koskee minua henkilökohtaisesti. En ota kantaa asiasisältöihin, jotka ovat vielä hallituksessa kesken tai jo päätetty.
- Jalostustoimikunnan pöytäkirja 4.2011 tuli julki juuri ennen liiton koulutusleiriä. Se sisälsi pari mielestäni nopeaa toimintaa vaativaa asiaa. Eritoten kirjaus, että toimikunta jatkaa kasvattajapäivien valmisteluja hallituksen kokouksen 3.2011 päätösten vastaisesti. Keskustelin asiasta leirillä olevien hallituksen jäsenten pl. Aulis Koistinen, häntä sitoo toimikuntansa pöytäkirjan päätös, eli hänen kantansa minulla oli. Tämän keskustelun perusteella päätin kutsua hallituksen koolle sähköiseen päätöksentekoon, jonka mahdollisuuden olemme itse hyväksyneet. Tein pöytäkirjassakin mainitut esitykset ja lähetin hallitukselle asian tiedoksi. Hallituksen jäsenillä on kannanottoon aikaa 14.7.2011 asti, joten mitään päätöksiä ei ole tehty. Käsittely alkaa huomenna kommentit luettuani. Asiassa ei ollut mitään salaista vaan normaalia keskustelua, jota olen käynyt jalostustoimikunnankin kanssa Porissa viime keväänä ilman muun hallituksen läsnäoloa. Sen käymämme keskustelun ja tämän nyt julkaisemasi toimikunnan pöytäkirjan 4.2011 välillä ei ole mitään yhtäläisyyttä, joten katsoin ettei keskustelu leirillä ollut enää tarpeellista. Jalostustoimikunta ei ottanut mitään yhteyttä minuun eikä hallitukseen tehdessään toimikuntansa päätökset viitaten toimikunnan pöytäkirjoihin 4.2011 ja 5.2011, jotka löytyivät ensin netistä ilman että hallitukselle olisi tullut mitään ehdotusta päätöksestä tms.
- Olemme hallituksessa ja strategiapäivillä sopineet pelisäännöt, jotka koskevat avointa tiedottamista. Erikseen mainitsin, että keskeneräisiä asioita ei tiedoteta, nyt on käynyt niin. Omalta osaltani noudatan yhteisesti sopimiamme päätöksiä tässäkin asiassa.
- Jalostustoimikunnan on noudatettava liiton hallituksen demokraattisia päätöksiä jo yhdistyslainkin mukaan.
- Minulla on ollut kunnia ohjata ja hallita koiraa nimeltä Irving von der Fasanerie (omistaa Puolustusvoimat). Hieno koira, joka on antanut minulle hienoja hetkiä niin töissä kotona kuin tässä harrastuksessakin. Parempiakin saavutuksia on tullut kuin Oulun 5. sija, jossa myös paras C-osa 97p V, joskin jaettu. Vantaa 2007 SPL Mestaruus 2. sija paras C-osa 98p V. (288V). WUSV MM-pronssia Suomen joukkueessa USA 2008.
- Toimikuntien puheenjohtajat (kuten liiton puheenjohtajakin) vastaavat toimikuntiensa pöytäkirjojen päätösten oikein kirjaamisesta, joiden perusteella voi hallitus tehdä oikeita päätöksiä.


Hirvioja Vesa-Pekka
SPL ry puheenjohtaja

Juha Puurunen
Viestit: 605
Liittynyt: 04 Joulu 2007 08:30

Re: Jalostustoimikunnan vastaus- kasvattajapäivät, arviointi

Viesti Kirjoittaja Juha Puurunen » 14 Heinä 2011 07:03

Yllä olevan tiedotteen asiakohtiin otan kantaa hallituksen kokouksessa tai, tarvittaessa, yksityisissä keskusteluissa. Näin on sovittu toimittavaksi, jotta asioiden valmistelulle ja käsittelylle taataan työrauha. Tiedotteen sisältämiin muihin väitteisiin sen sijaan voin oman näkemykseni kertoa.
Hallituksen jäsenenä minun tulee toimia parhaan kykyni ja ymmärrykseni mukaisesti jäsenistön yleisessä kokouksessa osoittamalla tavalla. Syyskokouksessa 2010 toimintasuunnitelmasta poistettiin, äänestyksen jälkeen selkein luvuin, kaikki kohdat jotka edellyttivät yhteistyötä tiedotteen mainitseman järjestön kanssa. Poistot oli, ymmärrykseni mukaan, yleiseltä kokoukselta = jäsenistöltä selkeä kannanotto yhteistyön suhteen.
Samainen kokous velvoitti hallituksen kuromaan umpeen budjetissa olleen lähes 9000 euron vajeen. SPL talousvastaavana velvoite, luonnollisesti, painaa eniten minun harteitani. Tästä syystä mm. luovutusiästä lähtien koulutukseen ei lisävaroja voitu myöntää.

SPL ry
talousvastaava ja varapuheenjohtaja
Juha Puurunen

Keijo Kodis
Viestit: 44
Liittynyt: 08 Joulu 2007 19:31

Re: Jalostustoimikunnan vastaus- kasvattajapäivät, arviointi

Viesti Kirjoittaja Keijo Kodis » 14 Heinä 2011 11:12

Liitin jalostustoimikunnan pöytäkirjan 5/2011 toimikuntien tiedotuksia palstalle keskiviikkona 13.7.2011 klo 15:32 julkaisusta sovitun mukaisesti. Toimikunnan pj oli heti kokouksen päättymisen jälkeen lähettänyt pöytäkirjan hallituksen jäsenille sähköpostissa. Kokous päättyi 11:30. Pöytäkirjan teksti ei sisällä tunteenpurkauksiani.

Demokraattista päätöksentekoa ei ole asioista sopiminen ennakolta ja olla kutsumatta ao. toimikunnan vetäjää ja perustelemalla, että hänen kantansa on jo tiedossa. Halusimme pöytäkirjan julkistamisella informoida jäsenistöä hallituksen toimintatavoista.

Jalostustoimikunta toteaa Hirviojan ja Puurusen kommentteihin seuraavaa:
- On kaksi eri asiaa, kutsuuko toimikunta puheenjohtajan keskustelutilaisuuteen vai pitääkö puheenjohtaja keskustelutilaisuuden joidenkin valitsemiensa hallituksen jäsenten kanssa.
- Hirvioja on täysin oikeassa siinä, että yhdistyslaki määrittelee yhdistysten toiminnasta yksiselitteisesti sen, että yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Siihenhän jalostustoimikunta juuri vetoaakin. Pöytäkirjaan tulee merkitä kokouksen tekemät päätökset. Sellaiset "linjaukset", joista ei ole pöytäkirjaan päätöstä kirjattu, ovat pelkkiä mielikuvia, joihin ei voi vedota.

Syyskokouksessa 2010 esitettiin paljon muitakin mielipiteitä kuin Juha Puurusen edustama. Äänestysten jälkeen on kirjattu päätökset, niissä ei ole linjattu yksittäisiä mielipiteitä.

Jalostustoimikunta perustaa työnsä mm. laillisesti tehtyihin ja pöytäkirjoihin merkittyihin päätöksiin.
- Jalostustoimikunnan pöytäkirjasta 4/11 (löytyy sivulta
http://www.spl.fi/liitto/poytakirjat/index.php) selviää, että kasvattajapäivien 2011 talousarvio on laadittu siten, että sen tuotot kattavat menot. Siksi Puurusen ei tarvitse olla huolissaan kasvattajapäivien aiheuttamasta kulurasituksesta SPL:n budjettiin. Eikä joidenkin kouluttajien kieltäminen tai vaihtaminen sitä paitsi ao. kulurakenteeseen juurikaan vaikuta.


Mitä hallitus on päättänyt arviointilomakkeesta? Mihin pöytäkirjaan ao. päätös on kirjattu? Eihän Hirviojan ehdotus mikään päätös voi olla.

Marko Kurkinen
Viestit: 952
Liittynyt: 20 Huhti 1996 14:33
Paikkakunta: Oulunsalo

Re: Jalostustoimikunnan vastaus- kasvattajapäivät, arviointi

Viesti Kirjoittaja Marko Kurkinen » 15 Heinä 2011 21:24

Asiat, johin ensimmäisessä viesttissä viitattiin, päätettiin hallituksen kokouksessa 4/2011 tänään. Pöytäkirjakin on julkaistu.

Vastaa Viestiin