Syyskokous, käytettävissä

SPL:n tapahtumiin liittyvä oma tiedotus-, keskustelu- ja palautekanava.
Eero Lukkari

Re: Syyskokous, käytettävissä

Viesti Kirjoittaja Eero Lukkari » 19 Syys 2012 17:39

Juha Puurunen kirjoitti:Edustajiankokouksen esityslistalle asioiden saattamiselle on säännöissä määritellyt aikarajat, joten sekään ei onnistu.
On niitä edustajainkokouksia ensi vuonnakin...
Juha Puurunen kirjoitti:Käsitän ilmeisesti jotain väärin vai haluatko muuttaa pevisaa lonkkien osalta takaisin raja-arvoihin perustuvaksi? Nykyinen pevisa on mielestäni tältä osin onnistunut. Indeksiin perustuva valinta on käsitykseni mukaan huomattavasti tehokkaampaa, kuten sinäkin toteat, kuin yksilön omaan kuvaus- tai muuhun tulokseen perustuva karsinta. Lisäksi indeksiin perustuva valinta mahdollistaa laajemman jalostuspohjan, koska siinä käyttöä ei rajoiteta yksilön oman tuloksen perusteella.
Indeksiin perustuvaa valintaa voivat kasvattajat harjoittaa ilman pakotustakin. Minulla on tapana ajatella asioita kokonaisuuksina, eikä yhteen asiaan tuijottaen, mikä on ollut ajattelumalli, kun tähän indeksi-pevisaan on päädytty. Väännetään rautalangasta: nyt on mahdollista tehdä sellainen yhdistelmä, jossa on riskiä vaikka selän, polvien ja autoimmuunisairauksien osalta hirveästi, kunhan lonkkaindeksi menee yli rajan. Sen sijaan ei ole mahdollista tehdä sellaista yhdistelmää, jossa riski useimpien sairauksien suhteen olisi huomattavasti rodun keskiarvoa alempi, mutta lonkkaindeksi jää alle raja-arvon. Kasvattajien vapautta valita, missä asiassa otetaan riski, on indeksi-pevisalla siis rajoitettu. Nämä indeksit ovat julkisia, joten tässä minusta voisi laittaa vastuuta vähän ostajillekin, ei kukaan pakota ketään ostamaan pentua yhdistelmästä, jolla on huono indeksi. Jos ei ole kysyntää niin tarjontakin ennen pitkää loppuu, näin se menee markkinataloudessa.
Juha Puurunen kirjoitti:Uusien indeksien kehittäminen aivan tyhjältä pöydältä vie vuosia, jopa vuosikymmeniä. Sen pohtimisen sijaan kannattaa lähteä liikkeelle asioista joista tietoa on jo olemassa ja katsoa löytyykö sieltä sellaista tietoa joista voidaan käyttökelpoisia indeksejä luoda.
En ymmärrä "ei se seiso kuitenkaan" -asennettasi. Kehittäminen, tai oikeammin riittävän tulosmäärän kerääminen toki vie vuosia.
Juha Puurunen kirjoitti:Esimerkiksi numeraalinen VIK arviointi on otettu käyttöön tavoitteena saada siitä joskus luotua indeksi. Materiaalia on valitettavasti indeksin luomiseen edelleen aivan liian vähän, joten kokeisiin osallistumisia pitää saada valistuksen keinoin nostettua.
Nykyinen viisiportainen VIK-arviointi on turhan yksinkertainen, riippunee pitkälti koulutustasosta ja antaa tuomarille liikaa vapautta tulkita. Heti parempi olisi jos arvosteltaisiin esim. otteet, hyökkäykset, vartioinnit jne. erikseen. Kokeisiin osallistuu niin vähän koiria jopa käyttölinjoissa, että pelkästään siihen perustuva indeksi olisi liian epäluotettava. Testausmuoto, johon voi osallistua kouluttamattomalla koiralla, antaisi paljon luotettavempia tuloksia, koska osallistujia olisi enemmän. Koska luonteenpiirteiden periytymisasteet ovat matalia, tarvitaan paljon sukulaistuloksia, että indeksit ovat luotettavia.
Juha Puurunen kirjoitti:Ajokoirilla on kokeeseentulo indeksi, siihen meilläkin materiaali riittäisi (mikäli kansallisten lajien kokeet huomiodaan). En vaan tiedä olisiko sellaisesta indeksistä mitä hyötyä jalostuksen kannalta?
En usko, että indeksiä pystyttäisiin laatimaan niin, että siitä olisi hyötyä. Nimekkäämmät kasvattajat saavat pennut myytyä paremmin harrastajille, ja vaikea tuollaista vääristymää on indeksilaskennassa korjata.
Juha Puurunen kirjoitti:Luonteen osalta indeksien muodostamiseen riittävästi materiaalia tarpeeksi spesifisessä muodossa taitaa toistaiseksi löytyä ainoastaan luonnetestistä?
Luonnetestissä on kaksi erittäin pahaa ongelmaa: arvosteluasteikko ei ole lineaarinen ja tuomarit yrittävät tulkita koiran käytöstä, eivätkä vain kirjaa, mitä koira teki. Mm. näistä syistä johtuen luonnetestin osa-alueiden periytymisasteet ovat varsin pieniä (periytymisasteet löytyvät Riitta Liimataisen gradusta), eikä luonnetesti ole siten mitenkään optimaalinen indeksilaskentaa ajatellen. Kumpikin näistä ongelmista on muuten korjattu MH-kuvauksessa, joka tosin ei sekään ole optimaalinen luonteen arviointimenetelmä saksanpaimenkoirille.
Juha Puurunen kirjoitti:Ominaisuusarvioinnin tuottamasta tiedosta indeksien muodostaminen on erittäin vaikeaa. Esimerkiksi agressiokäyttäytymistä kuvattaessa ominaisuusarvioinnin tuloksissa sama luku (3) tarkoittaa sekä korkeaa, että matalaa ärsykekynnystä. Tai saalisärsykkeeseen vastaaminen, samalla luvulla kuvataan korkeaa ja matalaa vietin voimakkuutta. Jalostuksen kannalta ajateltuna ei kuitenkaan liene sama asia matala/korkea ärsykekynnys tai saalisvietin voimakkuus? Samankaltaisia kohtia siinä on muitakin, joten se vaatii jatkokehitystä sekä vuosien/vuosikymmenten pituisen tiedon keräämisen ennen indekseihin asti pääsyä.
Jos nyt ajatellaan indeksilaskentaa, niin eihän noita lukuarvoja siinä käytettäisi vaan jokaiselle pitäisi määrittää uusi, järkevä arvo. Mutta tuo ominaisuusarviointi ei sekään ole mitenkään optimaalinen indeksilaskentaan, sillä kaikki kohdat eivät siinäkään ole oikein lineaarisia.

En ole lähdössä soitellen sotaan, vaan minulla on jo suunnitelma muotoutumassa. Olen lähtenyt tutkimaan luonteen periytyvyyttä aiheesta tehtyjen tutkimusten valossa. MH-kuvauksesta on tehty parikin hyvää paperia K. Svartbergin toimesta, luonnetestistä on Liimataisen gradu, Ranskan ringin tuloksista on tutkimus olemassa ja muitakin löytyy. Lisäksi olen ryhtynyt tutkimaan olemassa olevia testausmuotoja ja niiden tuloksia. Keräämistäni luonnetestituloksista saa väännettyä analyysejä, keräsin myös MH-tulokset ja niitäkin olen analysoinut, talenttituloksistakin varmaan löytyisi kaikenlaista kiinnostavaa, jos ne vaan saisi täydellisinä sellaisessa muodossa, että niistä voisi Excel-analyysit tehdä. Svartbergin mukaan keskeinen tekijä MH-tulosten taustalla on rohkeus-arkuus -jatkumo, ja sama näkyy luonnetestinkin tulosten taustalla. Minulla on jo suurin piirtein mielessä prosessi, miten testi kannattaa laatia ja mitä siinä tulee ottaa huomioon. Testi on monen asian osalta kompromissi, esim. tuomarimäärä (enemmän tuomareita=luotettavampi tulos, mutta vaikeampi järjestää testi), testin kesto koiraa kohden (pidempi testi=taas luotettavampi tulos, mutta koiramäärä per testi jää alhaisemmaksi) jne. Kirjoitan aiheesta pidemmin joskus.

Marko Kurkinen
Viestit: 952
Liittynyt: 20 Huhti 1996 14:33
Paikkakunta: Oulunsalo

Re: Syyskokous, käytettävissä

Viesti Kirjoittaja Marko Kurkinen » 19 Syys 2012 19:23

Mielestäni liiton (ei siis pelkästään hallituksen) yksi isoja kysymyksiä seuraaville kausille on se että mikä on se menetelmä jolla liitto kerää koirien luonneominaisuuksista saatavilla olevan tiedon talteen. Turvaudutaanko tässä pelkästään SPL-koejärjestelmään tai otetaanko rinnalle muitakin menetelmiä, kuten esim joku liiton oma ominaisuusarviointimenetelmä, vai käytetäänkö valmiita luonne- tai MH-testejä. Tai mitä yleensäkin tehdään että tieto saadaan talteen, ja niin että sitä voidaan hyödyntää.

Tästä esitän kysymyksen Eerolle. Olisitko ajamassa MH-testiä yhdeksi liiton päämenetelmäksi luonneominaisuuksien arviointiin? Vai mikä olisi sinusta oikea tie?

Eero Lukkari

Re: Syyskokous, käytettävissä

Viesti Kirjoittaja Eero Lukkari » 19 Syys 2012 20:13

Valmiissa testeissä on kaikissa mielestäni jokin puute. Kirjoitin jo aikaisemmassa keskustelussa, että liiton oma arviointi+jalostustarkastus olisi mielestäni hyvä malli. Arviointi kouluttamattomille ja jalostustarkastus koulutetuille koirille. Ne tulisi laatia huolella perustuen siihen tietoon, mikä meillä on koiran luonteenpiirteiden periytymisestä sekä olemassa olevista testimuodoista ja vielä huomioida, mitkä ominaisuudet ovat oleellisia saksanpaimenkoirille. Arvioinnissa tulisi mielestäni olla suojeluosuus+vähän jotain muutakin, kuten sosiaalisuuden ja temperamentin testaus. Ehkä myös alustavarmuuden testaus ja jonkinlainen muukin toimintakyvyn testaus. Suojeluosuus voisi olla mielestäni suunnilleen samanlainen kuin talentissa, mutta arvosteltavia kohtia ja arvosteluasteikkoa pitäisi miettiä uudestaan. Ja rakennepuolella objektiivisesti todettavien asioden kirjaus (hampaat/koko/paino) ja subjektiivisesti arvosteltavista asioista vain muutama tärkeimmäksi katsottava. Jalostustarkastukseen voitaisiin hakea ideoita DMC:n Körungista ja muista suojelulajeista.

Koejärjestelmä on tärkeä, mutta VIK-arvioinnin parantaminen jakamalla sen osiin voisi parantaa sieltä saatavan tiedon laatua ja määrää.

Juha Puurunen
Viestit: 605
Liittynyt: 04 Joulu 2007 08:30

Re: Syyskokous, käytettävissä

Viesti Kirjoittaja Juha Puurunen » 19 Syys 2012 20:35

Eero, viitaten edellisen kirjoituksessi toiseen kappaleeseen. Oletko sitä mieltä, että pevisaan nyt kirjatuista rajoituksista, lonkkaindeksi ja kyynärkuvauspakko, pitäisi kokonaan luopua? Toinen kysymys liittyy testaamiseen, aiotko aloittaa täysin uuden testimenetelmän kehittämisen luonteen osalta?
Minäkään en ymmärrä mistä tulkitset asenteeni olevan "ei se seiso kuitenkaan". Kirjoitan tekstissäni "kannattaa lähteä liikkeelle asioista joista tietoa on jo olemassa". Jostain kehitystyö on aloitettava ja minusta luonnollista on aloittaa se sieltä missä tietoa jo on.
MH-testin suhteen oltiin jo varsin pitkällä mutta siitä luovuttiin. Tuo päätös on jälkiviisaana helppo todeta virheeksi. MH-projektiin uhrattiin mittavasti työtä ja rahaa. Tuloksia saatiin aikaan hyvin mutta tietyn ryhmittymän painostus vaati veronsa. Taloudelliset, eikä myöskään henkilöresurssit, riittäneet kun talent teki voimallisesti tuloaan. Päätös, jota itsekin kannatin, siirtää resurssit talent projektin hyväksi oli väärä.

Birgit Johansson

Re: Syyskokous, käytettävissä

Viesti Kirjoittaja Birgit Johansson » 19 Syys 2012 21:10

Eero Lukkari kirjoitti:Valmiissa testeissä on kaikissa mielestäni jokin puute. Kirjoitin jo aikaisemmassa keskustelussa, että liiton oma arviointi+jalostustarkastus olisi mielestäni hyvä malli. Arviointi kouluttamattomille ja jalostustarkastus koulutetuille koirille. Ne tulisi laatia huolella perustuen siihen tietoon, mikä meillä on koiran luonteenpiirteiden periytymisestä sekä olemassa olevista testimuodoista ja vielä huomioida, mitkä ominaisuudet ovat oleellisia saksanpaimenkoirille. Arvioinnissa tulisi mielestäni olla suojeluosuus+vähän jotain muutakin, kuten sosiaalisuuden ja temperamentin testaus. Ehkä myös alustavarmuuden testaus ja jonkinlainen muukin toimintakyvyn testaus. Suojeluosuus voisi olla mielestäni suunnilleen samanlainen kuin talentissa, mutta arvosteltavia kohtia ja arvosteluasteikkoa pitäisi miettiä uudestaan. Ja rakennepuolella objektiivisesti todettavien asioden kirjaus (hampaat/koko/paino) ja subjektiivisesti arvosteltavista asioista vain muutama tärkeimmäksi katsottava. Jalostustarkastukseen voitaisiin hakea ideoita DMC:n Körungista ja muista suojelulajeista.
Tästä mä tykkäsin, jos vaan tekijät, joku raati, jossa kokeneitakin mukana löytyisi työmyyriksi :D .
Talent; hyvä juttu, mut on kumminkin "epävirallinen" kasvattajan kannalta. Vaik tietty yksilön elinaikana siit hyötyä onkin. Jos kasvattaja 20 vuoden päästä (tän päivän pentue voi olla pentujen tekemistä, jalostus on vuosikymmenien hommaa) kattelee täkäläisten koirien sukuja, ni löydänköhän vuonna 2012 suorittaneet koirat jostain... (Tai mä en kyl varmaan sitten enää niitä hae ainakaan kasvatusmielessä :) , mut nuoremmat) Nii se vaan meni, et vaikka hyvällä asialla oltiinkin, ne 90-luvun SchH tuloksetkin kun on menneet vähän kuin kankkulan kaivoon, paljon puuttuu jalostustietonetistä vissiin tuloksia, jos monta polvea kasvattaneiden koiria katselis. Jonnekin tieto pitäis saada kirjattua niin, et myös tulevaisuudessa löytyvät. Virallisesti jalostustietonettiin niin kuin muutkin tiedot, olis tietty ihan parasta.

Eero Lukkari

Re: Syyskokous, käytettävissä

Viesti Kirjoittaja Eero Lukkari » 19 Syys 2012 21:21

Juha Puurunen kirjoitti:Eero, viitaten edellisen kirjoituksessi toiseen kappaleeseen. Oletko sitä mieltä, että pevisaan nyt kirjatuista rajoituksista, lonkkaindeksi ja kyynärkuvauspakko, pitäisi kokonaan luopua?
Kuvauspakko on mielestäni hyvä asia, mutta indeksiraja pevisassa on mielestäni turha. Sairaat voisi toki rajata jalostuskäytön ulkopuolelle. Nythän kyynärille ei ole edes raja-arvoa.

Onko sinusta lonkkavika niin paha sairaus, että sitä pitää vastustaa jopa muiden sairauksien vastustamisen kustannuksella?
Juha Puurunen kirjoitti:Toinen kysymys liittyy testaamiseen, aiotko aloittaa täysin uuden testimenetelmän kehittämisen luonteen osalta?
Ei voida puhua täysin uudesta, johan sanoin, että talentin suojeluosuus on hyvä lähtökohta. Ja muistakin testeistä voi vallan hyvin poimia sopivia juttuja.
Juha Puurunen kirjoitti:Minäkään en ymmärrä mistä tulkitset asenteeni olevan "ei se seiso kuitenkaan". Kirjoitan tekstissäni "kannattaa lähteä liikkeelle asioista joista tietoa on jo olemassa". Jostain kehitystyö on aloitettava ja minusta luonnollista on aloittaa se sieltä missä tietoa jo on.
MH-testin suhteen oltiin jo varsin pitkällä mutta siitä luovuttiin. Tuo päätös on jälkiviisaana helppo todeta virheeksi. MH-projektiin uhrattiin mittavasti työtä ja rahaa. Tuloksia saatiin aikaan hyvin mutta tietyn ryhmittymän painostus vaati veronsa. Taloudelliset, eikä myöskään henkilöresurssit, riittäneet kun talent teki voimallisesti tuloaan. Päätös, jota itsekin kannatin, siirtää resurssit talent projektin hyväksi oli väärä.
Tietoa, mistä lähteä liikkeelle, on nykyään vaan todella vähän. Vai mistä ajattelit tietoa poimia? Kuten sanoin, luonnetesti on testinä puutteellinen ja MH-kuvattuja saksanpaimenkoiria on niin vähän (169 kpl), että on sama vaikka aloittaisi nollasta.

Uuden arvioinnin kehittäminen ei mielestäni vaatisi pahemmin resursseja. Pystyn tarpeen vaatiessa tekemään ison osan työstä itse. Kun sen kehittäisi itse eikä tuontitavarana (kuten MH ja talent), niin heti säästyy, kun ei tarvitse mitään ulkomaanmatkoja kellekään kustantaa. Arvioitsijakoulutuskin voitaisiin järjestää varsin kevyenä tapahtumana, kunhan asetetaan sopivat esitietovaatimukset.

Juha Puurunen
Viestit: 605
Liittynyt: 04 Joulu 2007 08:30

Re: Syyskokous, käytettävissä

Viesti Kirjoittaja Juha Puurunen » 20 Syys 2012 04:29

Eero Lukkari kirjoitti: Kuvauspakko on mielestäni hyvä asia, mutta indeksiraja pevisassa on mielestäni turha. Sairaat voisi toki rajata jalostuskäytön ulkopuolelle. Nythän kyynärille ei ole edes raja-arvoa.
Minkä perusteella sairaat rajataan ulos? Palaamalla oman kuvaustuloksen perusteella tapahtuvaan karsintaan?
Eero Lukkari kirjoitti:Onko sinusta lonkkavika niin paha sairaus, että sitä pitää vastustaa jopa muiden sairauksien vastustamisen kustannuksella?
Tunnustan yksinkertaisuuteni. Miten indeksiin perustuva karsinta on ristiriidassa muiden sairauksien vastustamisen kanssa? Eikö omaan kuvaustulokseen perustuva karsinta ole?

-Juha

Eero Lukkari

Re: Syyskokous, käytettävissä

Viesti Kirjoittaja Eero Lukkari » 20 Syys 2012 09:57

Juha Puurunen kirjoitti:Minkä perusteella sairaat rajataan ulos? Palaamalla oman kuvaustuloksen perusteella tapahtuvaan karsintaan?
Jep.
Tunnustan yksinkertaisuuteni. Miten indeksiin perustuva karsinta on ristiriidassa muiden sairauksien vastustamisen kanssa? Eikö omaan kuvaustulokseen perustuva karsinta ole?
En näe järkeä käyttää sairaita. Kennelliiton jalostusstrategia myös linjaa, että vain kliinisesti terveitä koiria voidaan käyttää jalostukseen. Toistan itseäni: nyt on mahdollista tehdä sellainen yhdistelmä, jossa on riskiä vaikka selän, polvien ja autoimmuunisairauksien osalta hirveästi, kunhan lonkkaindeksi menee yli rajan. Sen sijaan ei ole mahdollista tehdä sellaista yhdistelmää, jossa riski useimpien sairauksien suhteen olisi huomattavasti rodun keskiarvoa alempi, mutta lonkkaindeksi jää alle raja-arvon.

Sellaista yhdistelmää on kuitenkin mahdotonta tehdä, missä ei olisi riskiä mihinkään sairauteen. Nyt pakotetaan niin, että lonkkavian suhteen riskiä ei saa ottaa, mutta muiden suhteen saa vaikka kuinka paljon. Minä en näe järkeä hommassa. Pitäisi pyrkiä saamaan indeksejä muillekin sairauksille. Jos tällä indeksi-pevisalla on suuri kannatus, ei minun tietenkään ole järkevää esittää siitä luopumista, mutta minusta se vain on turhaa yhteen ominaisuuteen tuijottamista.

Juha Puurunen
Viestit: 605
Liittynyt: 04 Joulu 2007 08:30

Re: Syyskokous, käytettävissä

Viesti Kirjoittaja Juha Puurunen » 20 Syys 2012 11:12

Eero Lukkari kirjoitti:En näe järkeä käyttää sairaita. Kennelliiton jalostusstrategia myös linjaa, että vain kliinisesti terveitä koiria voidaan käyttää jalostukseen.
Tähän liittyen vielä kysymys. Miten määrittelet lonkkien osalta sairaan koiran? Mihin vedät rajan? En edelleenkään ymmärrä miten yksilön omaanm kuvaustulokseen perustuva karsinta on parempi kuin indeksiin perustuva. Jos viitsit niin voitko vääntää rautalangasta?

Antti Karanka
Viestit: 20
Liittynyt: 28 Joulu 2007 17:53

Re: Syyskokous, käytettävissä

Viesti Kirjoittaja Antti Karanka » 20 Syys 2012 12:09

Toivottavasti ei mikään testausjärjestelmä,ala vähentämään koiran kouluttamista!!

Eero Lukkari

Re: Syyskokous, käytettävissä

Viesti Kirjoittaja Eero Lukkari » 20 Syys 2012 12:52

Juha Puurunen kirjoitti:Tähän liittyen vielä kysymys. Miten määrittelet lonkkien osalta sairaan koiran? Mihin vedät rajan?
Lonkkien osalta sairas on määritelmän mukaan C-E, tosin saksanpaimenkoirilla ei oikein ole varaa jättää C-lonkkaisia pois jalostuksesta, joten rajaisin D-E ulkopuolelle.
En edelleenkään ymmärrä miten yksilön omaanm kuvaustulokseen perustuva karsinta on parempi kuin indeksiin perustuva. Jos viitsit niin voitko vääntää rautalangasta?
Ei kuvaustulokseen perustuva karsinta olekaan parempi kuin indeksiin perustuva karsinta. En ole koskaan niin väittänytkään. Kyse on vain siitä, että kasvattajien vapautta valita, missä riskit otetaan, on rajoitettu. Kasvattajat kuitenkin itse joutuvat vastaamaan siitä, mitä tuottavat.

Janne Laitinen
Viestit: 6
Liittynyt: 03 Elo 2012 11:54

Re: Syyskokous, käytettävissä

Viesti Kirjoittaja Janne Laitinen » 20 Syys 2012 13:42

Eero lukkari kirjoitti:
Uuden arvioinnin kehittäminen ei mielestäni vaatisi pahemmin resursseja. Pystyn tarpeen vaatiessa tekemään ison osan työstä itse. Kun sen kehittäisi itse eikä tuontitavarana (kuten MH ja talent), niin heti säästyy, kun ei tarvitse mitään ulkomaanmatkoja kellekään kustantaa.
Minun on pakko hieman kysyä ja kommentoida tätä, koska kyseinen asia on mielenkiintoinen.

Ajattelitko itse todella kehittää täysin uuden järjestelmän "tekemällä ison osan työstä itse"??

Järjestelmän, joka on PAREMPI kuin kaikki muut, joka testaa koiranjalostusarvoa PAREMMIN KUIN MIKÄÄN MUU ja josta saadaan kerättyä ENEMMÄN TIETOA KUIN MISTÄÄN MUUSTA testistä? Tekemällä ison osan työstä itse...

Tavoite on varmasti meillä kaikilla sama, mutta mielestäni tuo kuulostaa hieman suuruudenhulluudelta.

Terveisin

Janne Laitinen

Eero Lukkari

Re: Syyskokous, käytettävissä

Viesti Kirjoittaja Eero Lukkari » 20 Syys 2012 16:15

Janne Laitinen kirjoitti:Ajattelitko itse todella kehittää täysin uuden järjestelmän "tekemällä ison osan työstä itse"??

Järjestelmän, joka on PAREMPI kuin kaikki muut, joka testaa koiranjalostusarvoa PAREMMIN KUIN MIKÄÄN MUU ja josta saadaan kerättyä ENEMMÄN TIETOA KUIN MISTÄÄN MUUSTA testistä? Tekemällä ison osan työstä itse...
Arvasin jo kirjoittaessa, että tämän kohdan joku vielä tulkitsee väärin. Unohdit tuosta sen "tarpeen vaatiessa". Arviointia laatimaan otan mielelläni mukaan kaikki halukkaat. Itse asiassa visioin, että koko laatimisprosessi on täysin julkinen jäsenistölle, eli etenemisestä ja kaikista harkitsemisen arvoisista yksityiskohdista tiedotetaan vaikkapa tällä palstalla, ja kaikki haluavat voivat ottaa yksityiskohtiin kantaa. Kaikki mielipiteet huomioidaan testiä laadittaessa, ja yritetään päätyä sellaisiin ratkaisuihin, joille on parhaat perustelut ja/tai suurin kannatus. Mutta kuten hallituspaikoille, en henkilökohtaisesti usko, että testiä laatimaan on hirveää ryntäystä vapaaehtoisia, ja varsinkaan tylsiin tehtäviin, kuten vaikkapa järjestämisohjeen kirjoittamiseen, tuskin on ruuhkaa. Niin siksi kirjoitin, että tarpeen vaatiessa pystyn henkilökohtaisesti panostamaan prosessiin niin paljon, että siitä tulee valmista järjellisessä ajassa. Ja kun arviointi on laadittu, niin ei se ole kiveen hakattu, sitä voidaan parantaa sitä mukaa kun puutteita huomataan.

Eero Lukkari

Re: Syyskokous, käytettävissä

Viesti Kirjoittaja Eero Lukkari » 20 Syys 2012 16:23

Vielä Puuruselle, tässä on täysi lista syistä, miksi vastustan indeksiehtoa pevisassa, suurin osa syistä on edelleen päteviä, ensimmäinen sentään on korjaantunut:
http://www.spl.fi/keskustelu/keskustelu ... 756#p20756

Indeksien manipuloinnin estämiseksi ei ole tehty yhtään mitään, tuskin on Puurusellakaan ajatuksia siihen?

Janne Laitinen
Viestit: 6
Liittynyt: 03 Elo 2012 11:54

Re: Syyskokous, käytettävissä

Viesti Kirjoittaja Janne Laitinen » 20 Syys 2012 16:43

Terve!

Huomioin kyllä tuon tarpeen vaatiessa kohdan. Pointtini ei missään nimessä ollut henkilökohtainen sinua kohtaan, pointtini oli että kuinka oli ajatukseni kehittää täysin uusi testi "tarvittaessa yksin".

Olen Puurusen kanssa täysin samaa mieltä, että kyllä se on vuosikymmenien työ EI minkään äänestyksen, mielipiteiden tai näkemyserojen tulos.

Rodun kotimaassa kuin meilläkin Suomessa on ihmisiä, jotka varmasti ovat koko elämänsä omistaneet rodullemme. Sen testaamiseen, niiden kehittämiseen, jalostamiseen, jälkeläisten arviointiin, riskien arvioimiseen, kouluttamiseen yms. Herättää vaan minussa ajatuksen ettei miksei sitä täydellistä testiä sitten ole vielä tehty.

Ajatukseni vain on ettei tämä työ tai asia ole YHTÄÄN NIIN YKSINKERTAINEN kuin "tarpeen vaatiessa tarvittaen yksin".

Terveisin

Janne Laitinen

Vastaa Viestiin