SPL-maksut 2017

Jäsenmaksu

varsinainen jäsen 40 €
perhejäsen 20 €
kirjaamismaksu +3 €
alaosastojäsen 80 €
yhteisöjäsen 0 €
ainaisjäsen 400 €

 

Jalostustarkastusmaksu

SPL- tai D-tarkastus 50 € (maksetaan SPL ry:lle)
D-tarkastuksessa lisäksi SV:n Körschein-laskutus 1. tarkastus 37 €  ja Lbz  43 €

 

Mestaruuskilpailut ja päänäyttely

SPL-Mestaruuskilpailut, osallistumismaksu enintään 60 €
SPL-Päänäyttely, osallistumismaksu enintään 60 €

 

Koe- ja näyttelymaksut

Kokeissa ja näyttelyissä järjestävä alaosasto määrittelee osallistumismaksun. Maksua määriteltäessä on otettava huomioon, ettei se saa olla kohtuuton järjestettävään tapahtumaan nähden. Osallistumismaksu voi olla korkeintaan päätapahtumiin määriteltyjen maksujen suuruinen.

 

SPL-häntärahat

Järjestävä alaosasto suorittaa SPL:lle häntärahaa järjestämistään tapahtumista seuraavasti:

SPL-koe 5 €/koira
SPL-mestaruuskilpailu 8 €/koira
SPL-päänäyttely 10 €/koira
SPL-näyttely 8 €/koira
pentukatselmus 5 €/koira

SPL maksaa häntärahaa järjestävälle alaosastolle seuraavasti:
SPL-jalostustarkastus 20 €/koira
D-tarkastus 15 €/koira

 

SPL-Korvauksia

Päivärahat ja kilometrikorvaukset löytyvät voimassaolevasta matkustussäännöstä.

Matkalaskun täyttöohje
SPL matkakorvauslomake (Excel)

Matkustussääntö koskee kaikkia ym. tapahtumien toimihenkilöitä sekä kaikkia SPL:n tehtävissä muutoin työskenteleviä.

Sponsorit

rc logo

rc logo

 

kymppikoira JPG