IPO: Jälki

Jälkiosuuden tarkoituksena on selvittää koiran koulutettavuutta, viettikäyttäytymistä, työskentelyhalua, paineensietokykyä sekä ohjaajan ja koiran välistä suhdetta.

Jälkipohjana käytetään niittyä, peltoa tai metsää, jossa tuomarilla on mahdollisuus tarkkailla koiran työskentelyä läpi suorituksen. Jälki tehdään normaalisti kävelemällä. Jäljen ikä, pituus ja muoto, sekä jäljentekijä vaihtelevat luokittain. Kulmat ovat aina ns. suorakulmia. Jäljellä on jäljentekijän jättämiä pieniä käyttöesineitä, jotka koiran on osoitettava.

 

IMG 1741

 

 

 IPO1IPO2IPO3
Jäljen ikä (minuuttia) 20 30 60
Jäljen pituus (askeleita) väh. 300 väh. 400 väh. 600
Esineitä 2 2 3
Suoria 3 3 5
Kulmia 2 2 4
Jäljentekijä Ohjaaja Vieras Vieras
Esineiden arvo (pisteitä) 11+10 11+10 7+7+7
Jälkityöskentelyn arvo (pisteitä) 79 79 79

Koira voi jäljestää kytkettynä kaulapannasta tai valjaista kymmenen metrin liinalla tai vapaana. Vapaana jäljestettäessä on ohjaajan pidettävä kymmenen metrin välimatka koiraan. Jäljen alkamispiste merkitään jäljen vasemmalla puolella olevalla paalulla.

Koiran tulisi työskennellä varmasti, keskittyneesti ja maavainuisesti tarkastaen jokaisen askeleen. Jäljestämisen nopeudella ei ole merkitystä ellei suorituksen enimmäisaikaa ylitetä, mutta työskentelynopeuden ja tavan on pysyttävä samanlaisena läpi suorituksen. Jäljen jättäminen hetkellisestikin on virhe.

 

IMG 1681


Koira voi osoittaa esineet joko ilmaisemalla tai suuhun ottamalla. Ilmaiseminen voi tapahtuma menemällä maahan, istumalla, seisomalla tai näitä tapoja vaihdellen. Koiran tulee tehdä ilmaisu itsenäisesti, varmasti ja jäljen suuntaisesti tarkalleen esineen kohdalla. Esineen suuhunottamisen yhteydessä koira voi jäädä istumaan, seisomaan tai tuoda esineen ohjaajalle.

Jos koira lopettaa työskentelyn tai jättää jäljen yli liinan mitan (vapaana jäljestettäessä yli 10m) suoritus keskeytetään.