IPO: tottelevaisuus

Tottelevaisuusosuuden tarkoituksena on selvittää koiran koulutettavuutta, palvelu- ja työskentelyhalua, sekä ohjaajan ja koiran välistä suhdetta. Tottelevaisuuden liikkeet eivät poikkea kansallisten lajien tottelevaisuudesta. Liikkeet ja niiden arvostus vaihtelevat luokittain aivan kuten muissakin palveluskoirakokeissa.

IMG 1952


Tottelevaisuus suoritetaan aina pareittain tai useamman koiran ryhmänä siten, että kun yksi koira suorittaa muita liikkeitä, poislukien eteenlähettäminen, niin toinen koira on paikallaolossa.

Jokainen liike alkaa ja päättyy perusasentoon. Perusasennolla tarkoitetaan koiran istumista ohjaajan vasemmalla puolella. Jokaiseen liikkeen aloitukseen tarvitaan tuomarin lupa. Tämä sen vuoksi, että tällöin tuomari pystyy seuraamaan jokaisen liikkeen kokonaisuudessaan, eikä esim. joudu kirjoittamaan arvostelua, kun ohjaaja ja koira jo suorittavat seuraavaa liikettä.

 

Seuraaminen

Seuraaminen toistuu useissa liikkeissä: vapaana seuraaminen, sekä pysähtyvien liikkeiden, istuminen, maahanmeno ja seisomiset, ja eteenlähettäminen. Seuraamisessa koiran tulee seurata ohjaajaa koiran vasemmalla puolella siten, että koiran lapa on ohjaajan polven kohdalla. Koiran tulee pitää kaikissa seuraamisissa tämä paikka pitäen samalla tiiviin kontaktin ohjaajaan, kuitenkaan estämättä ohjaajan liikkumista.

Seuraaminen vapaana toteutetaan ns. J-kaaviota käyttäen. J-kaaviossa suoritetaan vähintään 50 askelta pitkä suora seuraamisosuus normaalilla kävelynopeudella, täyskäännös, noin 10 askelta normaalilla kävelynopeudella, 10 - 15 askelta juosten, 10 - 15 askelta hitaasti ja sitten taas normaalilla kävelynopeudella. Temmon muutoksissa ohjaaja saa antaa käskyn 'seuraa'. Tämän jälkeen käännös (90 astetta) oikeaan, n. 15 askelta, käännös oikeaan, noin 15 askelta, täyskäännös. Seuraavalla noin 15 askeleen mittaisella suoralla suoritetaan pysähtyminen, jolloin koiran on itsenäisesti istuuduttava.

Tämän jälkeen vielä käännös vasempaan, jonka jälkeen suoritetaan ns. henkilöryhmä. Henkilöryhmässä tulee suorittaa yhden henkilön kiertäminen vasta- ja yhden henkilön kiertäminen myötäpäivään, sekä pysähtyminen, jossa koiran tulee taas istuutua itsenäisesti. Liikkeen aikana suoritetaan myös laukausarkuuden selvittäminen ampumalla kaksi kertaa 6 millimetrin starttipistoolissa noin 20 askeleen päässä koirasta. Jos koira osoittaa laukausarkuutta, niin se poistetaan välittömästi kokeesta.

 

LiikeIPO1IPO2IPO3
Vapaana seuraaminen 20p 10p 10p

 

Liikkeestä istuminen

Kuten kaikki muutkin liikkeet, niin myös liikkeestä istuminen alkaa perusasennosta. Liike aloitetaan aloitusaskelilla eli seuraamisella 10 - 15 askeleen verran. Tämän jälkeen ohjaaja antaa käskyn 'istu' ja koiran tulee nopeasti, syvään ja suoraan istua, sekä jäädä istumaan.

Käskyn antaessaan ohjaaja ei saa mitenkään muuttaa käyntiään tai vartalonasentoaan. Ohjaaja poistuu vähintään 15 askeleen päähän istuvasta koirasta, kääntyy koiraa kohden ja tulee tuomarin luvalla takaisin koiran luo.

 

LiikeIPO1IPO2IPO3
Liikkeestä istuminen 10p 10p 10p

 

Liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo

 Tämäkin liike aloitetaan perusasennosta ja aloitusaskelilla, tosin luokassa 3 aloitusaskelia tehdään ensin normaali käynnillä 10 -15 ja sitten juosten toiset 10 -15 askelta. Ohjaajan 'maahan' käskystä koiran tulee nopeasti ja määrätietoisesti käydä maahan suoraan seuraamislinjan suuntaisesti.

Ohjaaja poistuu vähintään 30 askeleen päähän ja kääntyy koiraan päin. Tuomarin luvalla ohjaaja käskee koiran luokseen 'tänne' käskyllä tai koiran nimellä. Koiran tulee tulla suoraan, iloisesti ja nopeasti ohjaajan luokse. Liike päätetään eteenistumisella ja sivulle siirtymisellä.

 

LiikeIPO1IPO2IPO3
Liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo 10p 10p 10p

 

Liikkeestä seisominen

Liikkeestä seisominen aloitetaan myös perusasennosta ja tämän jälkeen 10 - 15 aloitusaskeleella. Koiran on jäätävä ohjaajan 'seiso' käskystä välittömästi seisomaan suoraan seuraamislinjan suuntaisesti. Ohjaaja poistuu vähintään 15 askeleen päähän ja kääntyy koiraan kohden. Tuomarin luvalla ohjaaja palaa koiran luo ja käskee koiran istumaan.

 

LiikeIPO1IPO2IPO3
Liikkeestä seisominen - 10p -

 

Juoksusta seisominen ja luoksetulo

Perusasennosta lähdetään aloitusaskeleisiin, jotka tehdään juosten. Taas yhdestä 'seiso' käskystä täytyy koiran jäädä välittömästi seisomaan. Tämän jälkeen suoritetaan luoksetulo aivan kuten maahanmenonkin yhteydessä.

 

LiikeIPO1IPO2IPO3
Juoksusta seisominen ja luoksetulo - - 10p

 

Noudot

 IMG 3949

 

Tottelevaisuudessa on kolme erilaista noutoliikettä: tasamaa-, hyppyeste- ja vinoestenouto. Kaikissa noutoliikkeissä koira istuu ohjaajan sivulla perusasennossa, kun ohjaaja heittää noutokapulan. Kapula täytyy heittää tasamaanoudossa vähintään 10 askeleen päähän ja telineen yli hyppyeste- ja vinoestenoudossa.  Hyppyeste on metrin korkuinen suoraeste, joka on 100cm korkea, 150cm leveä ja vinoeste on 180 cm:ä korkea este, joka sivusta katsottuna näyttää A-kirjainta.

Hyppyestenoudossa koira ei saa koskettaa tai ponnistaa esteestä, saati kiertää estettä. Vinoestenoudossa koiran tulee ylittää este määrätietoisesti.

Itse noudossa koiran tulee käskyn saatuaan suoraan, nopeasti ja määrätietoisesti mennä kapulan luo ja ottaa kapula määrätietoisesti ja palata suoraan, nopeasti ja määrätietoisesti ohjaajan luo. Koiran tulee suorittaa ohjaajan eteenistuminen ja pitää kapulaa varmasti suussaan. Kaikenlainen kapulan pureminen tai leikkiminen heikentään suorituksen arvostelusta.

 

LiikeIPO1IPO2IPO3
Kapula Pisteet Kapula Pisteet Kapula Pisteet
 Tasamaanouto  650g  10  1kg  10 2kg  10
 Hyppyestenouto  650g  15  650g  15  650g  15
 Vinoestenouto  650g  15  650g  15  650g  15

 

Eteenlähettäminen

Eteenlähettämisessä perusasennon ja aloitusaskeleiden jälkeen ohjaajan 'eteen' käskystä koiran tulee edetä suoraan, nopeasti ja määrätietoisesti vähintään 30 askeleen päähän ohjaajasta. Tämän jälkeen ohjaajan 'maahan' käskystä koiran tulee mennä välittömästi maahan. Ohjaaja siirtyy koiran viereen, oikealle puolelle tuomarin luvalla ja käskee koiran 'istu' käskyllä perusasentoon.

 

LiikeIPO1IPO2IPO3
Eteenlähettäminen 10p 10p 10p

 

Paikallaolo häiriönalaisena

Ennen kenttäliikkeitä suorittavan koiran tottelevaisuusliikkeiden aloitusta vie ohjaaja koiran tuomarin osoittamaan paikkaan. Perusasennossa ohjaaja kytkee koiran irti ja käskee koiran maahan. Koiran jätetään maahan ja ohjaaja poistuu vähintään 30 askeleen päähän ohjaajasta. Luokissa 1 ja 2 ohjaajan jää koiran näkyviin, mutta luokassa 3 ohjaaja siirtyy piiloon, koiran näkemättömiin. Koiran tulee maata rauhallisesti paikallaan.

Ennen kenttäliikkeitä suorittavan koiran eteenlähettämis-liikettä ohjaaja siirtyy tuomarin luvalla koiran oikealle puolelle ja käskee koiran 'istu' käskyllä perusasentoon.

 

LiikeIPO1IPO2IPO3
Paikallaolo häiriönalaisena 10p 10p 10p