Saksanpaimenkoiraliiton erikois-, SPL- ja pentunäyttelyt

Saksanpaimenkoiraliiton alaosastot järjestävät vuosittain näyttelyitä (erikois- tai SPL-näyttely) joissa noudatetaan samoja sääntöjä ja arvosanoja kun rodun kotimaassa, Saksassa. Kesäkuussa järjestetään ns. päänäyttely, joka on vuosittainen päätapahtuma. Näyttelyiden tarkoitus on tukea saksanpaimenkoiran jalostusta, antaa kasvattajille ja harrastajille kokonaiskuva saksanpaimenkoiran rakenteesta näyttelyhetkellä. Kasvattajat saavat kuvan rodun tasosta, sekä tietoa eri urosten ja narttujen jälkeläisistä.

Erikoisnäyttely on ns. virallinen Suomen Kennelliiton hyväksymä näyttely, jonka tulokset rekisteröidään Kennelliitossa.

SPL-näyttely on Saksanpaimenkoiraliiton hyväksymä näyttely, jonka tulokset rekisteröidään SPL:ssa, mutta niitä ei toimitetan Suomen Kennelliittoon. Tulokset eivät tällöin näy esim. Kennelliiton koiranetissä. SPL-näyttelyssä SV-tuomarilta saatu näyttelytulos hyväksytään myös Saksan SV:ssa.

Näyttelyssä koiran on oltava hyväkuntoinen fyysisesti, sillä on oltava hyvä karvapeite ja se esitetään tuomarille hyvin hoidettuna ja siistinä. Tuomari arvioi myös koiran olemusta ja käyttäytymistä koko rakennearvostelun ajan.

nly3

 

Saksanpaimenkoiraliiton toiminta-ajatuksen mukaan ainoastaan erikois- tai SPL-näyttelyistä saadaan perusteellista ja riittävää tietoa koiran rakenteesta ja kestävyydestä. Kilpailuarvostelu kestää kauan ja sen aikana tulee hyvin esiin koirien erot rakenteessa ja fyysisissä ominaisuuksissa.

Saksanpaimenkoiraliitolle ja kasvattajille on tärkeää että jokainen saksanpaimenkoira osallistuu vähintään kerran erikoisnäyttelyyn, saadakseen rakennearvostelun.

Näissä näyttelyissä saavutettuja tuloksia ja arvosanoja arvostetaan ja ne luetaan koiralle todellisiksi meriiteiksi. Saksanpaimenkoiraliiton näyttelyissä tuomareina ovat aina kokeneet erikoistuomarit. Tuomareina on tunnettuja kotimaisia nimiä, mutta useimmiten saksalaisia SV- tuomareita, joilla on vuosien kokemus saksanpaimenkoiran kasvattamisesta ja arvostelusta sekä pitkä kouluttautuminen näyttelytuomariksi.

Luokkajako erikoisnäyttelyissä poikkeaa esim. Suomen kennelliiton näyttelyiden luokkajaosta. Luokat ovat 12-18 kk, 18-24 kk ja yli 24 kk, urokset ja nartut erikseen. Eri luokissa on erilaisia vaatimuksia. Koirien omistajien on kuuluttava Saksanpaimenkoiraliittoon. Kaikissa luokissa suoritetaan ampumavälinpitämättömyyskoe, koira ei saa reagoida ampumiseen, saadakseen parhaan mahdollisen arvosanan. Ampuminen suoritetaan 6 mm starttipistoolilla.

Luokissa 12-18 kk ei ole muita erityisvaatimuksia, Luokissa 18-24 kk, koiran tulee olla lonkkakuvattu, kun se ilmoitetaan erikoisnäyttelyyn ja tulos merkitään ilmoittautumiskaavakkeeseen. Luokissa yli 24 kk koiran kilpaillessa V tai päänäyttelyssä VA arvosanasta koirilla on oltava koulutustunnus jostain palveluskoirakokeesta (IPO, jälki, haku, viesti tai erikoiskoe). Koulutustunnus merkitään ilmoittautumiskaavakkeeseen. Kilpailukirja otetaan mukaan näyttelypaikalle.

Erikoisnäyttelyissä arvostellaan myös urosten jälkeläisryhmät. Uroksen täytyy esittää jälkeläisryhmä, jos näyttelyyn on ilmoitettu vähintään seitsemän saman uroksen jälkeläistä, kahdesta eri emästä. Jokaisen jälkeläisen on osallistuttava jälkeläisluokkaan, muutoin koiraa ei arvostella kilpailuluokassa.

 

nly4

 

Arvostelu

Arvostelu alkaa avauskehällä, johon kaikki luokan koirat osallistuvat numerojärjestyksessä. Avauskehän jälkeen alkaa ns. yksittäisarvostelu, jossa tuomari arvioi koiran seisonta-arvostelussa, sekä liikkeet edestä, takaa ja sivulta. Kaikkien koirien yksittäisarvostelun jälkeen koirat tulevat uudestaan kehään numerojärjestyksessä, liikunta-arvostelu alkaa ampumiskokeella.
Ampumiskokeen jälkeen tuomari laittaa koirat paremmuusjärjestykseen ja liikunta-arvostelu alkaa. Kun kehä liikkuu on arvostelun pääpaino koiran liikunnassa. Liikunta-arvostelu l. kilpailuarvostelu saattaa kestää tunnin tai kauemminkin riippuen luokan koosta sekä koirien iästä ja tasosta. Luokissa yli 24 kk, osan liikunta-arvostelusta koirat suorittavat ilman talutinta, vapaana seuraten, jolloin tuomari voi paremmin seurata koiran liikuntaa ilman esittäjän vaikutusta.
Koiran tulee pystyä koko liikunta-arvostelun ajan liikkumaan harmonisesti ja oikeassa askellajissa, silloin se antaa tuomarille ja yleisöllekin hyvän kuvan itsestään. Liikunta-arvostelun aikana koirien sijoitukset muuttuvat, kun tuomari on saanut koirat haluamaansa järjestykseen, kirjataan sijoitukset ylös.
V-arvosana jaetaan ainoastaan luokissa yli 24 kk. Sertifikaatin saa paras V: n saaneista koirista, joka voi ottaa sen vastaan. Tullakseen FIN MVA tulee koiran saada kolme sertifikaattia kolmelta eri tuomarilta. Saksanpaimenkoiralla tulee lisäksi olla koulutustunnus palveluskoirakokeen avoimesta luokasta.

 

Ilmoittautuminen

Koira ilmoitetaan siihen luokkaan, mihin se ikänsä puolesta tulee kuulumaan näyttelypäivänä. Parhaiten tietoa Saksanpaimenkoiraliiton näyttelyistä saat Saksanpaimenkoira-lehdestä, Koiramme-lehdestä ja Saksanpaimenkoiraliiton nettisivuilta.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti SPL:n kotisivuilta.

 

Pentukatselmukset

Pentukatselmuksia järjestetään erikois- ja SPL-näyttelyiden yhteydessä, mutta ne voidaan järjestää myös erillisinä tapahtumina. Pentukatselmukset ovat hyviä harjoittelutilaisuuksia uusille omistajille ja nuorille koirille.


Luokkajako pentunäyttelyissä on: 4-6 kk, 6- 9 kk ja 9-12 kk, urokset ja nartut erikseen. Lisäksi pentunäyttelyissä arvostellaan myös urosten jälkeläisryhmät samalla perusteella kuin erikoisnäyttelyissäkin, mutta niitä ei laiteta paremmuusjärjestykseen.

Pentunäyttelyssä koirat sijoitetaan yksittäisarvostelun ja liikunta-arvostelun jälkeen paremmuusjärjestykseen ja ne koirat jotka, tuomarin mielestä ovat lupaavia, voivat saavat arvosanan L+ = erittäin lupaava, L=lupaava .

 

Valmentautuminen

Näyttelyyn valmentautumisessa kiinnitetään huomiota sekä fyysiseen että henkiseen harjoitteluun. Aikuisen koiran kuntoharjoittelu on aloitettava hyvissä ajoin ennen erikoisnäyttelyä ja pidettävä koira koko ajan hyvässä peruskunnossa.


Pennun harjoittaminen on lähinnä pennun omatoimisen liikunnan kannustamista sekä totuttamista kehäkäyttäytymiseen.

Koiralle luodaan peruskuntoa pitkillä kävely ja juoksulenkeillä erilaisissa maastoissa, metsässä ja pellolla. Hyvän peruskunnon omaavalle koiralle lisätään ja monipuolistetaan liikuntaa, esim. uinti, rinne ja pyöräilyharjoituksilla.

Koiralle kannattaa opettaa ns. vieras esittäjä, että koira osaa käyttäytyä kehässä näyttelyn aikana oikein. Harjoittelun tavoitteena on opettaa koira ravaamaan tasaisesti ja tehokkaasti. Parhaiten oikean ravin opettaminen ja valvominen käy koira kanssa itse juoksemalla ja kävelemällä, jolloin voi hyvin kontrolloida koiran oikean askellajin. Koiraa voi harjoittaa myös pyörällä, mutta liika pyöräily on yksipuolista ja vahvistaa myös lihaksistoa yksipuolisesti. Opastusta näyttelyyn valmentautumisesta saat oman alaosastosi kouluttajilta ja koirasi kasvattajalta, jolla on asiasta omakohtaisia kokemuksia.

Opeta koiralle ns. kehärituaalit. Pyydä alaosastoasi järjestämään näyttelyharjoituksia, varsinkin ennen erikoisnäyttelyitä. Muutaman koiran harjoitukset tekevät koirastasi "mestarin" ja harjoituksista opit myös itse. Voit harjoitella esittämään toisten koiria, saada hyvää tietoa ja oppia kokeneemmilta näyttelyissä kävijöiltä. Näyttelyharjoitukset ovat hauskoja ja harmittomia ja kohottavat myös omistajan kuntoa!

 

Ja sitten näyttelyyn...

Näyttelyt ovat erinomainen tapa tutustua saksanpaimenkoiraan, sen harrastajiin ja kasvattajiin. Jos sinulla on pentu tai harkitset pennun ottamista, niin käy katsomassa erikoisnäyttelyä tai pentukatselmusta. Näyttelyssä voit haastatella koiran omistajia ja kasvattajia ja voit arvioida olisiko tämä se tapa, jolla itse voisit aloittaa oman saksanpaimenkoiraharrastuksesi. Saksanpaimenkoiraliiton näyttelyissä menestyneet palkitaan komein palkinnoin ja näyttelystä saat mukaasi arvostetun arvostelun omasta koirastasi. Koiraasi näyttely ei tee sen huonommaksi tai paremmaksi, mutta teillä on uusi yhteinen kokemus takanapäin.

Tervetuloa saksanpaimenkoiraliiton näyttelyyn!

Erikoisnäyttelyt 2017

Aika Tapahtuma, paikka
 Tuomarit Lisätiedot 
4. - 5.2. Erikoisnäyttely, Virolahti P. Arth, Saksa Järj. SPL-Kotka
6. - 7.5. Erikoisnäyttely, paikka avoin
9. - 11.6. Päänäyttely, Lohja HP. Rieker, U. Sprenger, S. Baggström, T. Luoto Järj. SPL-Etelä-Uusimaa
11. - 13.8. Erikoisnäyttely, Kurikka B. Weber Järj. SPL-Kurikka
7. - 8.10. SPL-näyttely, Hyvinkää R. Lang  Järj. SPL-Itäuusimaa

 

Tulokset ja ilmoittautumiset: nly.spl.fi -sovelluksessa