Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 17.9.2013
Henkilötietolain 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE
1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Saksanpaimenkoiraliitto ry.
Järvihaantie 16
01800 Klaukkala

Rekisterinhoitaja:
Marko Kurkinen
jalostusnetti @ spl.fi

2. Rekisterin nimi
Saksanpaimenkoiraliiton jalostustietokannan käyttäjärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
SPL Jalostustietokannan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään käyttäjien kirjautumiseen ja mahdollisten yhteydenottojen hoitamiseksi. Tietoja käytetään myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä : Nimi ja sähköpostiosoite. Rekisteriin ei kerätä ns. lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi SPL Jalostustietokannan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustolle rekisteröityessään.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta käyttäjien henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin, kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää.

7. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

8. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

9. Tietojen poistaminen rekisteristä
Lähtökohtaisesti käyttäjätilejä ei poisteta järjestelmästä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsentiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa palvelimella olevassa tietokannassa. Niihin pääsee käsiksi vain palvelun ylläpitotunnuksilla, tai käyttäjän omilla tunnuksilla. Käyttäjien salasanat eivät ole talletettu selväkielisessä muodossa eikä salasanoja voi selvittää rekisteritiedoista.