Sivu 1/1

Vielä kerran Päänäyttely 2017 kuvat

Lähetetty: 02 Loka 2018 16:01
Kirjoittaja Teppo Uotinen
Kiitos näyttelytoimikunta ja Sami Baggström vastauksesta tiedusteluuni Päänäyttelyn 2017 kuvien käytöstä.
Muilta osin vastaus vastaa tapahtumien kulkua, mutta kohta neljä antaa väärän kuvan mahdollisuuksistani vaikuttaa kuvien valintaan. Sain tiedotustoimikunnan puheenjohtajalta erikseen ohjeen julkaista kuvat sellaisena kuin ne minulle oli toimitettu. Minulla ei siis ollut mahdollisuutta vaikuttaa kuvien julkaisemiseen tai julkaisematta jättämiseen. Loppuvuodesta 2017 kysyin hallitukselta (alla kysymys 2017) näkikö se Päänäyttelyn 2017 kuvauksissa mitään motittavaa ja moitittavuuden ehdoksi laiton jatkamiseni päätoimittajana. Moitittavaa ei hallituksen päätöksen mukaan ollut, joten ymmärtänette etten voinut enää tosiasiat tiedossani jatkaa lehden päätoimittajana.

Osaltani asia on loppuunkäsitelty ja voimme keskittyä rauhassa vaikkapa joulun odotukseen.

Teppo Uotinen

Asiaan liityviä asiakirjoja:

Kysymykseni hallitukselle:
”Hallitukselle käsiteltäväksi
Lehdessä julkaistuita kuvista Saksanpaimenkoiraliiton päänäyttelyistä 2017 ja 2018
Kiinnitin huomioni lehdelle toimitettujen kuvien käsittelyyn vuonna 2017 ollessani Saksanpaimenkoira-lehden päätoimittaja. Kiinnostusta lisäsi vielä erityinen maininta ja kielto olla muokkaamatta kuvia. Liitteenä on kooste vuoden 2017 päänäytellyn kuvien kuvasuurennoksista. Jätän arvioitavaksenne kuvien todenmukaisuuden.
Esitin viime vuonna Saksanpaimenkoiraliiton hallitukselle kyselyn liittyen päänäyttely valkokuvausta ja kuvaajan valintaa sekä lehden taitoon puuttumista. Kysyin silloin, näkeekö hallitus toiminnassa mitään moitittavaa. Ei nähnyt. 
Vaikka ei näkisikään tämän vuoden kuvien alkuperäisiä versioita voi helposti nähdä, että käytäntö ja käsittely on kuvien suhteen jatkunut. 
Ymmärrän hyvin kuvankäsittelyn käytön nykyaikana, esimerkkinä muoti ja kosmetiikkateollisuus. Samoin on jokaisen kasvattajan oman moraalin joustavuus rajana kuvien muokkaamisen käytössä omassa markkinoinnissaan. Puhuttaessa lehden julkaisemien toimituksellisten tapahtuma- ja uutiskuvien alkuperäisyydestä, niiden kohdalla ei saa olla pelivaraa. Etenkään silloin, kun tilataan kuvaaja kuvaamaan tapahtumaa Saksanpaimenkoiraliiton kustantamana (siis jäsenten) ja toimeksiannosta. Kuvat eivät voi silloin olla palvelemassa kenenkään yksittäisiä ja yksityisiä etuja. 
Näyttelytoimikunta kantoi huolta kuvien manipuloinnista kirjeessään Kotkan alaosastolle keväällä 2018 (liite). Tähänkin viitaten tiedustelen, mitä hallitus aikoo tehdä jo julkaistuille kuville tai ennen muuta kuvien käytölle lehdessä tulevaisuudessa.
Hallituksella on kesä aikaa käsitellä asia ja tuoda ratkaisu julkiseksi. Syksyllä asia tulee muutoin julkiseksi.
Terveisin Teppo Uotinen
jäsennumero 167
P.S. Ymmärtänette nyt paremmin miksi en voinut jatkaa päätoimittajana tietäessäni päänäyttelykuvien käsittelyn taustan.”

Hallituksen vastaus, pöytäkirja 4/18
”9.3 T.Uotisen kirje
Todettiin näyttelytoimikunnan vastaus kirjeeseen ja kannatetaan tehtyä päätöstä. LIITE 6
(näyttelytmk muistio)

SPL-NÄYTTELYTOIMIKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2018

1. AIKA: 21.8.2018, Skype-kokous
2. LÄSNÄ: Sami Baggström, Pirjo Ojala-Laine, Anu Salmi
3. ALOITUS: Kokous alkoi klo 17.00
4. PÄÄNÄYTTELYIDEN 2017 JA 2018 LIITON LEHDESSÄ JULKAISTUT VALOKUVAT/Teppo Uotisen
viesti Saksanpaimenkoiraliiton hallitukselle 30.7.2018
Viestissään Teppo Uotinen tiedustelee, mitä hallitus aikoo tehdä manipuloiduille ja julkaistuille kuville sekä ko. kuvien käytölle SPL-lehdessä tulevaisuudessa?
Näyttelytoimikunta on 15.2.2017 ottanut asiaan kantaa liiton johtokunnalle lähettämässään vastineessa SPL-Kotkan erikoisnäyttelyn valokuvaajan matkakulujen korvaamiseen ja pyytänyt tarkastelemaan lehdessä julkaistavia näyttelyvalokuvia kokonaisuutena:
Tässä yhteydessä olisi myös hyvä tarkastella kokonaisuutena lehdessä julkaistavia näyttelyvalokuvia. Näyttelytoimikunta kiinnittää hallituksen huomioita SV:n puheenjohtaja Meßler’n ja pääjalostusvastaava Quoll’n SV-lehdessä 12/2017 julkaisemaan kirjeeseen koskien ns. sertifioituja valokuvaajia. Tarkoituksena on estää käsiteltyjen valokuvien julkaiseminen SV:n tietokannassa, julkaisuissa jne. Tällä hetkellä valokuvat eivät enää esitä koiria sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat ja tämä
vaikuttaa taas jalostusvalintoihin.
Näyttelytoimikunnan kanta on, ettei Saksanpaimenkoira-lehdessä, liiton kotisivuilla eikä muissa liiton tiedotuskanavissa tule julkaista koiran rakennetta, ulkonäköä, väriä tai suoritusta jne parantavia/heikentäviä valokuvia. Manipuloituja valokuvia ei tule käyttää.
Saksanpaimenkoira-lehden toimituksella ja päätoimittajalla on mahdollisuus estää manipuloitujen kuvien julkaiseminen lehdessä. Tämä mahdollisuus on ollut aina, joten sitä olisi voinut käyttää myös nyt kirjeessä mainittujen kuvien osalta.
Näyttelytoimikunnan käsitys on myös, että vuoden 2018 päänäyttelyn tuloksissa suurin osa valokuvista oli asiallisia ja julkaisukelpoisia.
Näyttelytoimikunta esittää, että hallitus/lehden toimitus päivittäisi ohjeistuksen lehdessä julkaistavista valokuvista.
5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin klo 18.00.

Puheenjohtaja
Sami Baggström”

kysymys 2017
”Saksanpaimenkoiraliiton hallitukselle
Päänäyttelyn valokuvaus ja lehden 4/5 taitto
Lehden sisällön vuoden 2017 toimintasuunnitelmani mukaisesti olin lähdössä jutuntekomatkalle SPKL:n SM-kisoihin. Varmistaessani kulubudjetia sain tiedon budjetoitujen rahojen olevan loppu. Olin ihmeissäni siitä, miten voivat olla loppu ja miten lehden kuluihin oli kirjattu kuluja, joista en ollut tietoinen. Minulle kerrottiin, että kuluissa on mm. Foto Urman kuluja päänäyttelyn kuvauksista. Tehdessäni työsopimusta lehden päätoimittajuudesta vuonna 2014 sain käsityksen, että tili ”lehden muut kulut” on tarkoitettu lehden kuluihin, joita päätoimittaja seuraa.
Tiedustelen missä ja millä pöytäkirjalla on tehty päätös Urman kutsumisesta kuvaajaksi päänäyttelyyn ja millaisella sopimuksella, esimerkiksi käyttöikeudet kuviin (käyttö yksityisessä mainonnassa, kotisivuilla ja muissa julkaisuissa). Näyttelyn jälkeen lehteen alkoi tulla aineistoa tapahtumasta. Sain näyttelysivuista valmiiksi taitetut sivut ja käsitellyt kuvat saatteena, että näin halutaan taitto tehtäväksi ja että kuvia ei saa muokata.
- mielestäni lehden tehtävä on kertoa näyttelystä tapahtumana, kuvata yleisöä, kävijöitä, haastatella paikalla olijoita ja menestyjiä. Yleensäkin välittää tapahtuman tunnelmia lukijoille, jotka eivät ole paikalla olleet (vrt. IPO SM 2016 ja WUSV 2016 jutut).
- ketä palvelee nyt toteutunut kuvamäärä koirista? Mielestäni se palvelee koirien ja kasvattajien markkinointia – tämä ei ole lehden toimituksellinen tehtävä!
- mitä informaatiota antaa seitsemän sivua rohkeuskoekuvia ilman arvosteluja – jättää täysin avoimeksi koiran suorituksen tason – toimii ko. koirien markkinointikanavana
- Svensk Schäfertidning ilmestyi ja lehdessä on kaksi aukeamaa Urman kuvia ja juttu – siis samoja kuvia, jotka Saksanpaimenkoiraliitto oli maksanut ja tilannut!
- Lehden taiton oltua valmiina sain ohjeen jättää neljä sivua juttuja pois, jotta kaikki kuvat mahtuvat lehteen. Tähän en voinut enää suostua, koska lehteen ei todella olisi jäänyt mitään luettavaa. Tämän jälkeen lisättiin sivumäärää neljällä yli budjetoidun.
- Kustannukset päänäyttelyn kuvauksista siis ovat: 287 € (lennot) + 85€ (hotelli) + 4 sivun ylitys sivubudjetista 170 € = 542 € = 54,2% ”lehden muut kulut” budjetista
Näyttelyohjeeseen (päivitetty12/16) on tullut lisäys, jonka mukaan päänäyttelyn kuvauskuluista vastaa Saksanpaimenkoiraliitto. En hakemisestani huolimatta löydä päätöstä hallituksen pöytäkirjoista kyseisestä muutoksesta.
Tässä yhteydessä haluan palauttaa mieliin kokouksen, jossa oli esillä Kotkan anomus kuvauskuluista. Näyttelytoimikunnan vastineessa (liite 1) viitattiin SV lehden 12/2016 artikkeliin (liite 2) koskien näyttelyiden kuvauksia. Artikkelissa ollaan huolissaan kuvien todenmukaisuudesta ja huolissaan niiden vaikutuksesta jopa jalostusvalintoihin Onko hallituksella tiedossa, ketkä yleensä ovat SV:n rekisteröimät kuvaajat?
Järjestötoiminnassa pitää kaiken olla läpinäkyvää ja jäsenten tiedossa. Lehden teossa ei etiikkani salli lehteä käytettävän pienen joukon intressien palvelukseen. Meillä on lukijoita varovaisestikin arvioituna lähes 10000 eri lajien harrastajia ja suuri osa jäseniä, joilla saksanpaimenkoira on vain perheen lemmikki. Kaikille on oltava tasapuolisesti luettavaa. Koirien hienot mainoskuvat eivät palvele koko lukijakuntaa, vaan marginaalista joukkoa. Jos tämänkaltaista materiaalia jatkossa julkaistaan, on journalistisen näkemykseni mukaan liitettävä sivuille maininta ”mainos”.
Yhdistyksen varojen käyttö tulee olla yhteisten päätösten mukaista ja kaikkien tiedossa olevaa.
Koen myös, että nyt on puututtu päätoimittajan mahdollisuuteen vaikuttaa lehden sisältöön ja taiton ulkoasuun sekä sisällön painotukseen.
- vertailuna taitot kahdesta sivusta, päänäyttely 2017 ja Kotka 2017 (liitteet 3 ja 4)
Kysymys hallitukselle:
Onko edellä kuvattu menettely mielestänne hyväksyttävää ja tuleeko saman kaltainen lehden toimittamiseen puuttuminen jatkumaan?
Mikäli asiassa ei hallituksen mielestä ole mitään moitittavaa, voitte katsoa työsuhteeni päättyväksi irtisanomisajan puitteissa (kolme numeroa 6, 7 ja 8).
Tuusulassa 9.9.2017 Teppo Uotinen”