IGP: Tottelevaisuus

Tottelevaisuusosuuden tarkoituksena on selvittää koiran koulutettavuutta, palvelu- ja työskentelyhalua, sekä ohjaajan ja koiran välistä suhdetta. Tottelevaisuuden liikkeet eivät poikkea kansallisten lajien tottelevaisuudesta. Liikkeet ja niiden arvostus vaihtelevat luokittain aivan kuten muissakin palveluskoirakokeissa.

Tottelevaisuus suoritetaan aina pareittain tai useamman koiran ryhmänä siten, että kun yksi koira suorittaa muita liikkeitä, poislukien eteenlähettäminen, niin toinen koira on paikallaolossa.

Jokainen liike alkaa ja päättyy perusasentoon. Perusasennolla tarkoitetaan koiran istumista ohjaajan vasemmalla puolella. Jokaiseen liikkeen aloitukseen tarvitaan tuomarin lupa. Tämä sen vuoksi, että tällöin tuomari pystyy seuraamaan jokaisen liikkeen kokonaisuudessaan, eikä esim. joudu kirjoittamaan arvostelua, kun ohjaaja ja koira jo suorittavat seuraavaa liikettä.

Tämän lisäksi koiran tulee osoittaa hyvää ohjattavuutta ja yhteiskuntakelpoisuutta.

Seuraaminen

Seuraaminen toistuu useissa liikkeissä: vapaana seuraaminen, sekä pysähtyvien liikkeiden, istuminen, maahanmeno ja seisomiset, ja eteenlähettäminen. Seuraamisessa koiran tulee seurata ohjaajaa koiran vasemmalla puolella siten, että koiran lapa on ohjaajan polven kohdalla. Koiran tulee pitää kaikissa seuraamisissa tämä paikka pitäen samalla tiiviin kontaktin ohjaajaan, kuitenkaan estämättä ohjaajan liikkumista.

Seuraaminen vapaana toteutetaan ns. J-kaaviota käyttäen. J-kaaviossa suoritetaan vähintään 50 askelta pitkä suora seuraamisosuus normaalilla kävelynopeudella, täyskäännös, noin 10 askelta normaalilla kävelynopeudella, 10 – 15 askelta juosten, 10 – 15 askelta hitaasti ja sitten taas normaalilla kävelynopeudella. Temmon muutoksissa ohjaaja saa antaa käskyn ‘seuraa’. Tämän jälkeen käännös (90 astetta) oikeaan, n. 15 askelta, käännös oikeaan, noin 15 askelta, täyskäännös. Seuraavalla noin 15 askeleen mittaisella suoralla suoritetaan pysähtyminen, jolloin koiran on itsenäisesti istuuduttava.

Tämän jälkeen vielä käännös vasempaan, jonka jälkeen suoritetaan ns. henkilöryhmä. Henkilöryhmässä tulee suorittaa yhden henkilön kiertäminen vasta- ja yhden henkilön kiertäminen myötäpäivään, sekä pysähtyminen, jossa koiran tulee taas istuutua itsenäisesti. Liikkeen aikana suoritetaan myös laukausarkuuden selvittäminen ampumalla kaksi kertaa 6 millimetrin starttipistoolissa noin 20 askeleen päässä koirasta. Jos koira osoittaa laukausarkuutta, niin se poistetaan välittömästi kokeesta.

Liike IGP1 IGP2 IGP3
Liike Vapaana seuraaminen
IGP1 15p
IGP2 15p
IGP3 15p

Liikkeestä istuminen

Kuten kaikki muutkin liikkeet, niin myös liikkeestä istuminen alkaa perusasennosta. Liike aloitetaan aloitusaskelilla eli seuraamisella 10 – 15 askeleen verran. Tämän jälkeen ohjaaja antaa käskyn ‘istu’ ja koiran tulee nopeasti, syvään ja suoraan istua, sekä jäädä istumaan.

Käskyn antaessaan ohjaaja ei saa mitenkään muuttaa käyntiään tai vartalonasentoaan. Ohjaaja poistuu vähintään 15 askeleen päähän istuvasta koirasta, kääntyy koiraa kohden ja tulee tuomarin luvalla takaisin koiran luo. 

Liike IGP1 IGP2 IGP3
Liike Liikkeestä istuminen
IGP1 10p
IGP2 10p
IGP3 10p

Liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo

Tämäkin liike aloitetaan perusasennosta ja aloitusaskelilla, tosin luokassa 3 aloitusaskelia tehdään ensin normaali käynnillä 10 -15 ja sitten juosten toiset 10 -15 askelta. Ohjaajan ‘maahan’ käskystä koiran tulee nopeasti ja määrätietoisesti käydä maahan suoraan seuraamislinjan suuntaisesti.

Ohjaaja poistuu vähintään 30 askeleen päähän ja kääntyy koiraan päin. Tuomarin luvalla ohjaaja käskee koiran luokseen ‘tänne’ käskyllä tai koiran nimellä. Koiran tulee tulla suoraan, iloisesti ja nopeasti ohjaajan luokse. Liike päätetään eteenistumisella ja sivulle siirtymisellä.

Liike IGP1 IGP2 IGP3
Liike Liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo
IGP1 10p
IGP2 10p
IGP3 10p

Liikkeestä seisominen

Liikkeestä seisominen aloitetaan myös perusasennosta ja tämän jälkeen 10 – 15 aloitusaskeleella. Koiran on jäätävä ohjaajan ‘seiso’ käskystä välittömästi seisomaan suoraan seuraamislinjan suuntaisesti. Ohjaaja poistuu vähintään 15 askeleen päähän ja kääntyy koiraan kohden. Tuomarin luvalla ohjaaja palaa koiran luo ja käskee koiran istumaan.

Liike IGP1 IGP2 IGP3
Liike Liikkeestä seisominen
IGP1 -
IGP2 5p
IGP3 -

Juoksusta seisominen ja luoksetulo

Perusasennosta lähdetään aloitusaskeleisiin, jotka tehdään juosten. Taas yhdestä ‘seiso’ käskystä täytyy koiran jäädä välittömästi seisomaan. Tämän jälkeen suoritetaan luoksetulo aivan kuten maahanmenonkin yhteydessä.

Liike IGP1 IGP2 IGP3
Liike Juoksusta seisominen ja luoksetulo
IGP1 -
IGP2 -
IGP3 10p

Noudot

Tottelevaisuudessa on kolme erilaista noutoliikettä: tasamaa-, hyppyeste- ja vinoestenouto. Kaikissa noutoliikkeissä koira istuu ohjaajan sivulla perusasennossa, kun ohjaaja heittää noutokapulan. Kapula täytyy heittää tasamaanoudossa vähintään 10 askeleen päähän ja telineen yli hyppyeste- ja vinoestenoudossa.  Hyppyeste on metrin korkuinen suoraeste, joka on 100cm korkea, 150cm leveä ja vinoeste on 180 cm:ä korkea este, joka sivusta katsottuna näyttää A-kirjainta.

Hyppyestenoudossa koira ei saa koskettaa tai ponnistaa esteestä, saati kiertää estettä. IGP 1 vinoestenoudossa koiran tulee ylittää este määrätietoisesti yhteensuuntaan ilman noutoa. IGP 2-3 ylitys kumpaankin suuntaan, nouto

Itse noudossa koiran tulee käskyn saatuaan suoraan, nopeasti ja määrätietoisesti mennä kapulan luo ja ottaa kapula määrätietoisesti ja palata suoraan, nopeasti ja määrätietoisesti ohjaajan luo. Koiran tulee suorittaa ohjaajan eteenistuminen ja pitää kapulaa varmasti suussaan. Kaikenlainen kapulan pureminen tai leikkiminen heikentään suorituksen arvostelusta.

Liike IGP1 IGP2 IGP3
Kapula Pisteet Kapula Pisteet Kapula Pisteet
Tasamaanouto
Kapula 650g
Pisteet 15p
Kapula 1kg
Pisteet 10p
Kapula 2kg
Pisteet 10p
Hyppyestenouto
Kapula 650g
Pisteet 15p
Kapula 650g
Pisteet 15p
Kapula 650g
Pisteet 15p
Vinoestenouto
Kapula
Pisteet
Kapula 650g
Pisteet 15p
Kapula 650g
Pisteet 15p

Eteenlähettäminen

Eteenlähettämisessä perusasennon ja aloitusaskeleiden jälkeen ohjaajan ‘eteen’ käskystä koiran tulee edetä suoraan, nopeasti ja määrätietoisesti vähintään 30 askeleen päähän ohjaajasta. Tämän jälkeen ohjaajan ‘maahan’ käskystä koiran tulee mennä välittömästi maahan. Ohjaaja siirtyy koiran viereen, oikealle puolelle tuomarin luvalla ja käskee koiran ‘istu’ käskyllä perusasentoon.

Liike IGP1 IGP2 IGP3
Liike Eteenlähettäminen
IGP1 10p
IGP2 10p
IGP3 10p

Paikallaolo häiriönalaisena

Ennen kenttäliikkeitä suorittavan koiran tottelevaisuusliikkeiden aloitusta vie ohjaaja koiran tuomarin osoittamaan paikkaan. Perusasennossa ohjaaja kytkee koiran irti ja käskee koiran maahan. Koiran jätetään maahan ja ohjaaja poistuu vähintään 30 askeleen päähän ohjaajasta. Luokissa 1 ja 2 ohjaajan jää koiran näkyviin, mutta luokassa 3 ohjaaja siirtyy piiloon, koiran näkemättömiin. Koiran tulee maata rauhallisesti paikallaan.

Ennen kenttäliikkeitä suorittavan koiran eteenlähettämis-liikettä ohjaaja siirtyy tuomarin luvalla koiran oikealle puolelle ja käskee koiran ‘istu’ käskyllä perusasentoon.

Liike IGP1 IGP2 IGP3
Liike Paikallaolo häiriönalaisena
IGP1 10p
IGP2 10p
IGP3 10p

Huoltokatko

Keskustelupalsta on uuden sivuston julkaisun myötä huoltokatkolla. Otamme keskustelupalstan käyttöön mahdollisimman pian.

Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors