Sidokset

Sisäiset

Jäsenkunta kokonaisuudessaan on Liiton toiminnan kohde, perusta ja voimavara. Sen piiristä voi vielä nimetä muutaman ryhmän, joiden tuki ja tukeminen ovat erityisen merkitseviä:

 • kasvattajat, joiden huoneentauluna on rotumääritelmä; heitä vartenhan rotujärjestö oikeastaan on olemassa
 • koe- ja ulkomuototuomarit aputoimihenkilöineen; he toimittavat omalla sarallaan tietoa rodunjalostuksen tarpeisiin
 • maalimiehet ja koulutusohjaajat; heistä on kiinni jalostustakin sivuten se osaamisen taso, jonka mukaan SPL:oa arvioidaan, he myös vetävät mukaan uusia harrastajia ja ovat näin tärkeä tekijä jäsenmääräkehityksen ja Liiton julkikuvan kannalta
 • alaosastot, joissa Liiton keskeiset käytännön toiminnot kasvatustyötä lukuun ottamatta tapahtuvat

 

Ulkoiset

Ulkoiset sidokset liittyvät lähinnä:

A. kenneljärjestöihin, joilla rotujärjestön kannalta on hallinnollinen tai koordinoiva merkitys
B. rotujärjestökenttään tai -ketjuun
C. rodun ammattikäyttäjiin
D. yhteisöihin, jotka muuten ovat SPL:n toiminnalle tärkeitä

 

A - Kenneljärjestöt

 • FCI (Fédération Cynologique Internationale), kennelliittojen kattojärjestö eli ylin päättäjä koiramaailmassa. On käytännössä sekä A- että B-ketjun päässä
 • Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry. on ylin koirajärjestö Suomessa. Se pitää koirarekisteriä sekä keskeisiä terveystieto-, koe- ja näyttelytulostilastoja ja myöntää näyttelyt. SPL on jäsen ja sillä on rotujärjestöpaikka (edustaja) SKL-FKK:n valtuustossa
 • SKL-FKK:n alaiset kennelpiirit voivat vaikuttaa alaosastojen toimintaan monella tavoin
 • Suomen Palveluskoiraliitto ry., jolle SKL-FKK on delegoinut palveluskoirakoetoiminnan

 

B - Rotujärjestökenttä

 • WUSV (Weltunion der Schäferhundvereine), Saksanpaimenkoirajärjestöjen maailmanunioni.
 • SPL on yksi perustajajäsenistä, nykyään jäsenjärjestöjä on 70. Pyrkii rodun yhtenäiseen terveystieto-, jalostustarkastus-, koe- ja näyttelyjärjestelmään yhteistuumin FCI:n kanssa.
 • SV (Verein für Deutsche Schäferhunde e.V.). Saksan "Saksanpaimenkoiraliitto ry." Yhteistyötä rotutiedosto- ja tuomarikoulutusasioissa.
 • NSU (Nordisk Schäferhundunion) on pohjoismainen yhteistyöelin, johon kuuluvat siis Norsk Schäferhund Klub, Schaeferhundeklubben for Danmark, Svenska Schäferhundklubben ja SPL.. Usein yhteenlinjattu esiintyminen WUSV-kokouksissa sekä Pohjoismaiset Mestaruuskilpailut ovat konkreettista NSU-yhteistyötä.

 

C -  Rodun ammattikäyttäjät

Poliisi, puolustusvoimat ja rajavartiolaitos ovat keskeisiä saksanpaimenkoiran käyttäjiä. Niiden sekä ao. koiranohjaajayhdistysten (Suomen Poliisikoirayhdistys ry., Sotakoirayhdistys ry. ja Rajan Koiramiehet ry.) kanssa jatkuvaa vuorovaikutusta koiran terveystieto- ja koulutussektoreilla.

 

D - Toiminnalle tärkeät muut yhteisöt

Tukijat (mm. koiranruoan maahantuojat, eläinvakuutuslaitokset, tms.), joille SPL voi tarjota näkyvyyttä ison kohderyhmän piirissä, ovat tärkeitä. Alaosastojen kotikunnat ovat usein esim. koulutuskenttähankkeissa keskeisiä vaikuttajia.

Sponsorit

rc logo

rc logo

 

kymppikoira JPG