Vastauksia HS artikkeleihin

Yksikään salavideoilla koiria lyönyt ei saanut sanktioita! Näin otsikoi Helsingin Sanomat jutun 18.5.2021.

Saksanpaimenkoiraliitto haluaa täsmentää HS pääkirjoituksena 1.3.2021 ja 18.5.2021 julkaistuissa artikkeleissa virheellisesti esitettyjä asioita.

Taustaksi

Yle julkaisi 24.2.2021 Oikeutta eläimille -järjestön kuvaamat videot, joissa näkyy suojelukoirien väkivaltaista kohtelua koulutustilanteissa.  

Kun tapaus tuli julki Saksanpaimenkoiraliitto ryhtyi välittömiin toimiin epäasiallisen koulutuskulttuurin pois kitkemiseen suojelukoulutuksesta. Korostamme että kyseinen epäeettinen toiminta on ollut marginaalista eikä edusta millään tavoin rotujärjestömme arvoja.

Saksanpaimenkoiraliitto keskeytti oman suojelukoiratoiminnan 25.2.2021 ja asetti liiton kaksi jäsenyhdistystä toimintakieltoon. Kennelliitto keskeytti koko toiminnan 28.2.2021.

Videoilla esiintyneet koiriin kohdistuvat pahoinpitelyt ovat viranomaistutkinnassa. HS:n artikkelissa 18.5.2021 kerrotaan, että yksikään koiria lyönyt ei saanut sanktioita. Saksanpaimenkoiraliiton hallituksella ei ole varmuutta videoilla esiintyvien henkilöllisyydestä eikä myöskään siitä ovatko kyseiset henkilöt edes Saksanpaimenkoiraliiton jäseniä. Saksanpaimenkoiraliitolla ei ole missään vaiheessa ollut käytössä muuta materiaalia kuin julkisuudessa nähdyt editoidut ja sensuroidut videot. Seuraamukset ja sanktiot käsitellään kun poliisin tutkimus ja mahdolliset toimenpiteet ovat selvillä. Tähän voi mennä aikaa.

Kevään aikana on työstetty eettisiä ohjeita, eettistä sitoumusta ja järjestetty 10.-11.4.2021 neljä saman sisältöistä eettistä koulutusta suojelukoiraharrastuksen tuomareille, maalimiehille ja muille keskeisille toimijoille yhteistyössä Kennelliiton ja Palveluskoiraliiton kanssa.

Eettisissä koulutuksissa kouluttajina toimivat mm. eläinten kohtelusta eläinsuojelulain näkökulmasta kertonut ylitarkastaja Taina Mikkonen Ruokavirastosta ja koirien käyttäytymisestä tutkitun tiedon pohjalta kertonut eläinten käyttäytymistutkija, FT Katriina Tiira. Koulutuksen etiikkaa käytännössä kävivät läpi Saksanpaimenkoiraliiton IGP-tuomari Jari Kokkonen ja Suomen Palveluskoiraliiton koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Tero Oravasaari.

Muiden toimihenkilöiden ja halukkaiden jäsenten kouluttamiset alkoivat Saksanpaimenkoiraliitto omalla koulutusalustalla perjantaina 21.5.2021. Eettisen sitoumuksen on allekirjoittanut jo yli 90 tuomaria ja SPL maalimiestä.

Artikkelissa kerrotaan myös, että väkivaltainen koulutustapa on jatkunut edelleen, ja että HS:n tietojen mukaan osa videoilla nähdyistä henkilöistä on toiminut oman alaosastonsa toimintakiellon aikana toisessa alaosastossa. Liiton tietoon ei ole tullut virallisia tai epävirallisia kanavia myöten ainuttakaan yhteydenottoa, eikä mitään muutakaan tietoa, joka tukisi näitä väitteitä.

Saksanpaimenkoiraliitto on kotisivullaan julkaissut ilmoituskanavan epäasialliseen koulutukseen puuttumiseksi. Toistaiseksi hallituksen käsiteltäväksi ei ole tullut yhtään tapausta, mikä on hyvä asia ja kertoo osaltaan epäkohtien marginaalisuudesta. Rotujärjestönä sanoudumme irti HS:n mainitsemista kielletyistä välineistä sekä muusta epäeettisen koulutuksen jatkumisesta.

Pidämme tärkeänä, että artikkeleissa esitetyt virheelliset ja puutteelliset faktoina esitetyt tiedot korjataan vastaamaan todellisuutta.  Esimerkiksi väite, että suojeluharrastus on kielletty useassa Euroopan maassa, ei pidä paikkaansa – tällä hetkellä se ei ole kiellettyä yhdessäkään Euroopan maassa.

Saksanpaimenkoiraliiton ja sen jäsenyhdistysten toiminta on avointa toimintaa ja siihen ovat niin toimittajat, kuin muutkin kiinnostuneet tervetulleita tutustumaan. Tietoa koulutuksista ja tapahtumista löytyy osoitteesta www.spl.fi.

Suojelu on saksanpaimenkoiran rodunomainen koe, jolla mitataan monipuolisesti sen käyttöominaisuuksia sekä keskeinen jalostuksen työkalu. Vain näin voidaan varmistaa, että myös tulevaisuudessa harrastajien lisäksi eri viranomaistahoilla on saatavilla monipuolisiin ja vaativiin työtehtäviin soveltuvia koiria.

Saksanpaimenkoiraliitto on tehnyt vuosikymmeniä laadukasta ja arvokasta työtä rotujärjestönä saksanpaimenkoiran ominaisuuksien säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Liitto kouluttaa kasvattajia, koulutusohjaajia, maalimiehiä ja jäsenistöään monipuolisesti niin teorialuennoilla kun käytännön harjoituksin viikonloppukurssein ja leirein. Työtä tehdään talkoilla ja harrastustoimintana. Kasvattajat ovat tuottaneet materiaalia virkakoiriksi eri tahoille niin etsintä-, tunnistus- kuin voimankäyttöönkin sekä parhaiksi perheenjäseniksi, lenkkikavereiksi ja seuraksi. Saksanpaimenkoira on suosittu koirarotu juuri monipuolisuutensa takia.

Mikään tavoitteellinen kouluttaminen ei voi koskaan perustua vain rankaisemiseen. Koulutustavoitteen ollessa iloinen, aktiivinen ja työskentelyhaluinen koira, koulutus perustuu poikkeuksetta vahvistamiseen. Vain positiiviseen vahvistamiseen perustuvaa kouluttamista tehdään siihen asti, kunnes koiralla on osaaminen sekä tunne- että teknisellä tasolla. Positiivisella rankaisemisella tarvittaessa varmistetaan koulutustason murtumattomuus ympäristötekijöiden muuttuessa. Rankaisemisen osuus koulutuskaaressa on hyvin pieni vahvistamiseen nähden. Rankaisemisen lisääminen ei tarkoita pelon tai epävarmuuden luomista, vaan se toimii huomautuksena osaavalle koiralle ja siihen yhdistetään aktiivisuus ohjaajaa kohtaan sekä palkkio. Vahvistamiseen perustuva opettamisen laatu varmistaa sen, ettei vaatiminen ole voimakas tapahtuma. Voimakasta koiran käsittelyä ei opeteta eikä sitä tueta Saksanpaimenkoiraliiton koulutuksissa. Yhteiskuntakelpoinen, onnellinen koira tarvitsee rakkautta ja rajoja.

Videoiden ylilyönneissä ei ole kysymys koulutuskulttuurista ja sen tukemisesta. Ylilyönneissä näkyy ymmärtämättömyydestä johtuva turhautuminen ja sitä seuranneet ikävät tapahtumat. Näihin voidaan parhaiten puuttua lisäämällä koulutusta ja ohjaamalla harrastajia yhteistyöhön kokeneiden kouluttajien kanssa. Tätä työtä Saksanpaimenkoiraliitto on tehnyt pitkään järjestämällä koulutusta koulutusohjaajille sekä maalimiehille. Saksanapaimenkoiraliiton koulutuksissa tullaan jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota ohjaajien tunnetilojen hallitsemisen opettamiseen.

Huoltokatko

Keskustelupalsta on uuden sivuston julkaisun myötä huoltokatkolla. Otamme keskustelupalstan käyttöön mahdollisimman pian.

Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors