IGP: Suojelu

Arvostelun painokohdat

Suojeluosuudessa tarkastellaan koiran viettiominaisuuksia, itsevarmuutta, kuormitettavuutta ja ohjattavuutta. Suojeluosuudessa annetaan arvosanan ja pisteiden lisäksi myös arvostelu koiran luonneominaisuuksista eli VIKistä. Lyhenne VIK tulee viettiominaisuuksista, itsevarmuudesta ja kuormitettavuudesta. VIKin arvostelu on kolmetasoinen:

Tämän lisäksi koiran tulee osoittaa hyvää ohjattavuutta ja yhteiskuntakelpoisuutta.

Risteily

Risteilyssä koiran tulee osoittaa viettivoimaisuutta, päämäärätietoisuutta, suoraan osoitetulle piilolle menemistä, hyvää hallittavuutta ja ohjattavuutta, sekä piilojen tarkkaavaista ja tiivistä kiertämistä.

Luokassa yksi koiran täytyy tarkastaa ja kiertää yksi tyhjä piilo ja luokassa 2 kolme tyhjää piiloa ja luokassa 3 viisi tyhjää piiloa ennen viimeistä piiloa, jossa maalimies on.

Vartiointi ja haukkuminen

Vartiointisuorituksissa koiran tulee osoittaa luonnollista aggressio- ja viettikäyttäytymistä, sekä itsevarmuutta ja hermojen hallintaa. Tällöin koira on vartioinnissaan tarkkaavainen, painostava, itsevarma ja tiivis maalimiestä kohtaan ja sen haukkuminen on jatkuvaa ja energistä.

Kamppailuvaiheet

Kamppailuvaihe on jaoteltavissa kamppailu- ja torjuntavalmiuteen, kuormitusvaiheeseen ja vartiointivaiheeseen.

Kamppailu- ja torjuntavalmiudella tarkoitetaan koiran energisyyttä, itsevarmuutta ja päämäärätietoisuutta sen valmistautuessa kiinnikäymiseen ja sen käydessä kiinni, sekä voimakkaan, itsevarman, rauhallisen ja täyden puruotteen ottamista. Koiran tulee siis toisin sanoen käydä energisesti, itsevarmasti ja päämäärätietoisesti hyökkäykseen ja jatkaa hyökkäystä loppuun asti välittämättä maalimiehen koiraan kohdistamasta uhkasta.

Kuormitusvaiheella tarkoitetaan koiran puremissuoritusta, jossa maalimies kohdistaa koiraan kuormitusta. Koiran tulee toimia energisesti ja itsevarmasti maalimiehen kuormituksesta huolimatta. Koira osoittaa hyvää kuormitettavuutta pitämällä voimakkaan, rauhallisen ja täyden puruotteen, vaikka maalimies kuormittaa koiraa. Ennen vartiointivaihetta koiran on säilytettävä sama puruote ja sitten yhdestä ohjaajan ‘irti’ -käskystä tai käskyttä irroittaa otteensa suojahihasta maalimiehen pysähdyttyä.

Vartiointivaiheessa koiran tulee vartioida paikallaan olevaa, passiivista maalimiestä voimakkaasti, itsevarmasti, tarkkaavaisesti ja tiiviisti. Kamppailuvaiheet toistuvat useasti suorituksessa.

Ohjattavuus

Koiran tulee osoittaa läpi suorituksen hyvää ohjattavuutta. Erityisesti ohjattavuus korostuu risteilyssä, maalimiehen kuljetuksissa, maahanmenoissa, irroituksissa ja vartiointivaiheissa. Koiran täytyy vaativissa hallintavaiheissa olla tarkkaavainen maalimiestä kohtaan.

Risteily

Suojeluosuus aloitetaan perusasennosta, jonka jälkeen tuomarin luvasta ohjaaja käskee koiran tarkastamaan kentällä olevia piiloja. IGP 1:ssä koiran tulee kiertää yksi tyhjä piilo ja IGP 2:ssa kolme tyhjää piiloa ja luokassa 3:ssa 5 tyhjää piiloa, ennen viimeistä piiloa, jossa maalimies on. 

Liike IGP1 IGP2 IGP3
Liike Risteily
IGP1 5p
IGP2 5p
IGP3 10p

Vartiointi ja haukkuminen

Välittömästi saavuttuaan maalimiehen eteen on koiran aloitettava itsenäisesti maalimiehen vartiointi ja haukkuminen. Kiinnikäyminen ei ole sallittua. Maalimies on täysin passiivinen, eikä auta koiraa vartioimaan ja haukkumaan. Koiran vartioinnin itsevarmuus ja painostavuus on erityisen arvostettavaa.

Ohjaaja odottaa tuomarin lupaa kentän kuvitellulla keskiviivalla. Tuomarin luvasta ohjaaja siirtyy piilolle, jossa koira suorittaa vartiointia ja haukkumista. Ohjaajan saapuminen ei saa vaikuttaa koiraan vartiointiin ja haukkumiseen heikentävästi. Ohjaaja siirtyy piilon taakse tuomarin osoittamaan paikkaan ja käskee koiran sivulle tuomarin luvasta. Luokassa 1 ohjaaja voi mennä tuomarin merkistä koiran viereen käskyllä ”seuraa” noutaa koiran pois. Molemmat tavat arvostellaan samanarvoisesti. 

Liike IGP1 IGP2 IGP3
Liike Vartiointi ja haukkuminen
IGP1 15p
IGP2 15p
IGP3 15p

Pako

Koiran siirryttyä käskystä ohjaajan sivulle käskee ohjaaja maalimiehen ulos piilosta. Tämän jälkeen ohjaaja seurauttaa koiran tuomarin osoittamaan paikkaan. Koiran täytyy hallita hermonsa ja vartioida maalimiestä perusasennosta. Ohjaajan ‘maahan’ käskystä koira menee maahan. Ohjaajan siirryttyä koiralta näkösuojaan pyrkii maalimies pakoon. Ohjaajan käskystä ’kiinni’ koiran täytyy estää maalimiehen pako käymällä itsevarmasti, voimakkaasti ja määrätietoisesti maalimiehen suojahihaan kiinni. Arvostelussa kiinnitetään erityisesti huomiota koiran paon estämiseen.

Maalimiehen lopetettua pakonsa koiran tulee itsenäisesti tai yhdestä ohjaajan ‘irti’ käskystä irroittaa ja aloittaa välittömästi itsevarma, tarkkaavainen ja tiivis vartiointi. 

Liike IGP1 IGP2 IGP3
Liike Pako
IGP1 20p
IGP2 15p
IGP3 10p

Torjunta

Koiran siirryttyä käskystä ohjaajan sivulle käskee ohjaaja maalimiehen ulos piilosta. Tämän jälkeen ohjaaja seurauttaa koiran tuomarin osoittamaan paikkaan. Koiran täytyy hallita hermonsa ja vartioida maalimiestä perusasennosta. Ohjaajan ‘maahan’ käskystä koira menee maahan. Ohjaajan siirryttyä koiralta näkösuojaan pyrkii maalimies pakoon. Ohjaajan käskystä ’kiinni’ koiran täytyy estää maalimiehen pako käymällä itsevarmasti, voimakkaasti ja määrätietoisesti maalimiehen suojahihaan kiinni. Arvostelussa kiinnitetään erityisesti huomiota koiran paon estämiseen.

Maalimiehen lopetettua pakonsa koiran tulee itsenäisesti tai yhdestä ohjaajan ‘irti’ käskystä irroittaa ja aloittaa välittömästi itsevarma, tarkkaavainen ja tiivis vartiointi. 

Liike IGP1 IGP2 IGP3
Liike Torjunta
IGP1 30p
IGP2 20p
IGP3 15p

Selkäkuljetus

Suoritetaan vain luokissa 2 ja 3. Ohjaaja siirtyy tuomarin luvalla vartioivan koiran viereen ja käskee koiran perusasentoon. Tämän jälkeen ohjaaja käskee maalimiehen liikkeelle ja suorittaa selkäkuljetuksen seuraavan koiran kansa maalimiehen perässä. Maalimiehen ja koiran välimatka tulee pitää noin viitenä askeleena. Koiran tulee seurata oikealla paikalla lapa ohjaajan polven kohdalla tarkkaillen koko ajan kuitenkin maalimiestä. 

Liike IGP1 IGP2 IGP3
Liike Selkäkuljetus
IGP1 -
IGP2 5p
IGP3 5p

Hyökkäys (selkäkuljetuksesta)

Suoritetaan vain luokissa 3.Yllättäin maalimies hyökkää koiraa ja ohjaajaa kohden. Koiran tulee välittömästi estää hyökkäys käymällä kiinni suojahihaan. Maalimies kuormittaa koiraa pampun valeiskuin. Tämän jälkeen irroitus ja vartiointivaihe kuten torjunnassa.

Tuomarin luvalla ohjaaja siirtyy koiran oikealle puolella ja käskee koiran perusasentoon. Maalimieltä otetaan pamppu pois. Aseistariisunnan tapa on ohjaajan valittavissa. Maalimiehen käsien ylösnostamista ei suoriteta. Lopuksi seuraa sivukuljetus tuomarin luokse.

Sivukuljetuksessa ohjaaja kuljettaa maalimiestä hänen sivultaan siten, että koira on ohjaajan ja maalimiehen välissä. Koiran tulee seurata oikealla paikalla ohjaajan sivulla lapa ohjaajan polven kohdalla, mutta tarkkailla koko ajan maalimiestä. Suoritus päättyy tuomarin eteen perusasentoon. Ohjaaja luovuttaa maalimiehen pampun tuomarille.

Liike IGP1 IGP2 IGP3
Liike Hyökkäys selkäkuljetuksesta
IGP1 -
IGP2 -
IGP3 15p

Hyökkäyksen torjunta valmiusasennosta

Kaikkiin luokkiin kuuluu liike hyökkäyksen torjunta valmiusasennosta, joka tunnetaan myös ns. ‘pitkänä liikkeenä’. Ohjaaja seurauttaa koiransa kentän päähän kuvitellulle keskilinjalle, siten että koira on perusasennossa ja rintamasuunta on keskilinjan suuntainen.

Tuomarin merkistä maalimies lähtee kävelemään juoksemaan kentän vastakkaisessa päässä olevasta piilosta kentän päätyä pitkin kohti keskilinjaa. Maalimies kääntyy keskilinjaa pitkin suoraan kohti koiraa ja jatkaa juosten suoraan kohti koiraa. Tuomarin merkistä ohjaaja käskee koiran hyökkäykseen.

Ohjaajaa jää seisomaan paikalleen. Maalimies juoksee koiraa kohden kuormittaen koiraa valelyönneillä ja karkotushuudoilla. Koiran tulee jatkaa hyökkäystään päämäärätietoisesti ja itsevarmasti ja käydä kiinni voimakkaasti ja energisesti lujalla, täydellä, varmalla ja rauhallisella puruotteella.

Tämän jälkeen seuraa kuormitusvaihe, irroitus ja vartiointivaihe aivan kuten hyökkäys selkäkuljetuksessa.
Luokissa 1 ja 2 tuomarin luvalla ohjaaja saapuu koiran sivulle ja käskee koiran perusasentoon. Tämän jälkeen otetaan maalimiehen pamppu pois ja seuraa sivukuljetus tuomarin luokse. Luokassa 3 seuraa vielä hyökkäyksen torjunta. 

Liike IGP1 IGP2 IGP3
Liike Hyökkäyksen torjunta valmiusasennosta
IGP1 30p
IGP2 20p
IGP3 15p

Hyökkäyksen torjunta

IGP 3:ssa hyökkäyksen torjunta valmiusasennosta liikkeen jälkeiseen vartiointiin tekee maalimies vielä uuden hyökkäyksen. Tämä hyökkäys on aivan samanlainen kuin hyökkäys paon jälkeisessä torjunta liikkeessä. Maalimies kuormittaa koiraa lyömällä kaksi kertaa pehmeällä pampulla, sekä tekemällä valelyöntejä.

Hyökkäysen, kuormitus- ja vartiointivaiheen jälkeen tuomarin luvalla ohjaaja siirtyy koiran sivulle ja suorittaa maalimiehen tarkastuksen ja sivukuljetuksen tuomarin luo, kuten hyökkäys selkäkuljetuksesta liikkeen päätteeksi. 

Liike IGP1 IGP2 IGP3
Liike Hyökkäyksen torjunta
IGP1 -
IGP2 20p
IGP3 15p

Huoltokatko

Keskustelupalsta on uuden sivuston julkaisun myötä huoltokatkolla. Otamme keskustelupalstan käyttöön mahdollisimman pian.

Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors