Yleistä kokeista

Koeanomus ja kokeeseen ilmoittautuminen

Kaikki kokeet tulee anoa sähköisesti alla olevasta linkistä.

Kokeeseen voi ilmoittautua vasta sen jälkeen kun koepaikka on ensin varattu henkilökohtaisesti kokeen järjestäjältä.

 nuoli Sähköinen koejärjestelmä

 

eteen

 

Tietoa kokeista

Saksanpaimenkoiraliiton piirissä järjestetään kokeita alaosastojen toimesta. Liiton tehtävänä on kouluttaa näiden kokeiden toimihenkilöt sekä ylläpitää listaa ao. henkilöistä (koetoimihenkilö, maalimies ja tuomari ).
Koetoiminta voidaan jakaa kolmeen eri alueeseen jotka ovat: Saksanpaimenkoirien jalostuksellinen koe (IPO-  ja siihen liittyvä BH- koe) sekä palveluskoirakokeet ( esim. erikoisjälki, kansalliset lajit, käyttäytymiskoe, pelastuskoirakokeet ). Tämän lisäksi ihmisillä on laaja kirjo myös SPL- ja muita kokeita (esim. AD-, AB- ja BC- kokeita sekä tottelevaisuus- ja agilitykokeet). Alaosastot voivat järjestää halutessaan kaikkia edellä mainittuja kokeita, hakumenettelyissä on eroavaisuuksia. Pääpaino on kuitenkin rodun jalostuksellisissa kokeissa.
 
Saksanpaimenkoirien jalostuksellinen koe anotaan suoraan SPL:lta - Lisätietoja koeohjeessa. Arvostelun suorittavat SPL-koetuomarit. Tulokset ovat Suomen Palveluskoiraliiton ja Suomen Kennelliiton tunnustamia. Asiasta on tehty erillinen sopimus SPL- SPKL –SKL välillä - lisätietoja sopimuksesta.

Palveluskoirakokeet anotaan SPKL:lta ja tuomareina toimivat SPKL:n tuomarioikeuden omaavat henkilöt. Lisätietoja löytyy Suomen Palveluskoiraliiton sivuilta.

Saksanpaimenkoiraliiton omia kokeita ovat AD (kestävyyskoe), AB- ja BC- kokeet - lisätietoja koeohjeessa.

 

Muista kokeista (esim. tottelevaisuuskoe, agility) lisätietoja löytyy Suomen Kennelliiton sivuilta.